CGI:s applikationsportföljförvaltning (APM) möjliggör för organisationer att kontinuerligt förbättra och utveckla sina applikationsportföljer för att klara ändrade affärsbehov och driva långsiktigt värde. Genom vårt ramverk för APM-styrning och tjänster ger CGI Unify360 Portfolio Manager kunderna följande:

  • Djupförståelse för varje applikation, inklusive funktioner, beroenden, affärsvärde, nödvändig supportkompetens och mer.

  • Stor bildvy över applikationsportföljen för att kunna fastställa om den uppfyller nuvarande mål och att stödjer beslutsfattande om dess framtida utveckling.

  • Tydlig bedömning av kostnader och risker i den nuvarande applikationsportföljen.

  • Anpassning av affärs- och teknikmål.

  • Insikter för att effektivt kunna mäta omfattningen och påverkan av att göra ändringar i portföljen.

Genom APM identifieras problem och rekommendationer för förbättringar görs löpande för att säkerställa effektiv applikationshantering och optimering, som förbättrar prestandan och uppfyller affärsmålen. Våra tjänster omfattar även APM-relaterade verksamhetsaktiviteter, som business process reengineering, förändringshantering, utbildning, HR, etcetera.