Sveriges hälsa- och sjukvård är redo för nästa steg i digitaliseringen genom att använda digitala medarbetare i form av Robotic Process Automation (RPA) inom kärnverksamheten. Behovet hos sjukvårdspersonalen att ägna mer tid åt värdeskapande åtgärder för patienterna är enormt. Patienternas situation där vårdköerna ökar, patientresan på sjukhusen tar onödigt lång tid och där de möts av personal mer eller mindre hållbara omständigheter och som dessutom ägnar allt för stor del av sin tid till administrativa arbetsuppgifter. 

Tekniken är väl utvecklad har funnits i många år och goda resultat finns från bl.a. Södra Älvsborgs Sjukhus och Folktandvården inom Västra Götalandsregionen. Det ”pratas mycket om RPA” inom många regioner då verksamheter börjar förstå nyttan snarare än att fokusera på kostnaden och problemen i en sådan verksamhetsförbättring. Vad krävs för att fler regioner ska våga ta steget in och anställa en digital medarbetare i form av exempelvis RPA? För det handlar inte längre om OM utan NÄR arbetet tar fart på riktigt. 

Att fortsätta bedriva hälsa- och sjukvård på samma sätt som idag är inte vare sig samhällsekonomiskt eller socialt hållbart

Digitalisering står högt i den strategiska agendan hos både privat- och offentlig sektor, att fortsätta bedriva hälsa- och sjukvård på samma sätt som idag är inte vare sig samhällsekonomiskt eller socialt hållbart. Arbetet med informationsdriven vård dvs. där vi fattar bättre beslut och erbjuder bättre tjänster baserat på data som vi lär av är verklighet i flera regioner bl.a. Region Halland. RPA används redan frekvent inom många sektorer såsom bank och finans, fastigheter, HR och i energibranschen, vi ser även att processer med stora volymer, som är regelbaserade och monotona är de processer som idag genererar stor nytta vid automation. 

Att frigöra resurser från repetitivt och administrativt arbete till patientvård är en enorm hjälp för att avlasta verksamheten i rådande situation i form av exempelvis vårdskulden som påverkats en hel del av den situation samhället befinner sig i på grund av Covid-19. Den digitala medarbetaren som egentligen är en mjukvara arbetar precis som en mänsklig medarbetare kan till exempel fylla i formulär, söka information och automatiskt flytta och fylla i information i flera system för att undvika dubbelarbete. 

Fördelarna med en digital medarbetare är stora, den blir aldrig trött, kan arbeta dygnet runt, levererar hög kvalitet och eliminerar de fel som beror på den mänskliga faktorn. 

Den digitala medarbetaren som egentligen är en mjukvara arbetar precis som en mänsklig medarbetare kan till exempel fylla i formulär, söka information och automatiskt flytta och fylla i information i flera system för att undvika dubbelarbete. 

I alla våra RPA-initiativ hos våra kunder så arbetar vi proaktivt med frågor som exempelvis GDPR och datalagring, det är en framgångsfaktor där vi inom exempelvis hälsa- och sjukvård tidigt involverar ansvarig för patientsäkerhet och GDPR. Genom att involvera rätt kompetens vid rätt tid så genereras värdeskapandet effektivt. Det är även viktigt att medarbetare i verksamheten involveras i ett tidigt skede och får delta aktivt i resan med RPA och vågar utmana befintliga arbetssätt. 

Att dessutom samarbeta med en digitaliseringspartner som har resurser i digitaliseringsfabriker som har erfarenhet och kompetens inom hälsa- och sjukvård och som ligger i framkant inom teknologin kommer att medföra att digitaliseringsresan kan accelereras och skapa nytta hos verksamheten snabbt.  

Framtiden för digitalisering inom hälsa- och sjukvård är här! Vill ni förändra på riktigt och få er personal att må bättre och arbeta smartare (mindre administrativt arbete och mer tid till patientkontakt) samtidigt som upplevelsen blir bättre för patienten (effektivare kommunikation och kortare ledtider) då är RPA rätt för er verksamhet.  

Vi på CGI berättar gärna hur vi arbetat tillsammans med offentliga verksamheter med RPA för att se om det kan vara något för er!