Unika egenskaper i CGI:s strategi

Vi hanterar alla faser av applikationsutveckling och underhåll under livscykeln. Några av de unika beståndsdelarna i vår strategi är:

Kundcentrerad styrmodell

Säkerställer starkt fokus på rätt resultat vid rätt tillfälle, flexibiliteten att snabbt kunna anpassa sig till ändrade förutsättningar samt effektiv och ansvarstagande projekt- och tjänsthantering som leder till operativ excellens.

Innovation och omvandling

Driver utveckling av nya idéer och genomgripande lösningar genom nära samverkan med kunder, insikter och tankeledarskap, CGI:s ICE-program och kompetenscenter liksom partnerskap med branschinnovatörer.

Resultatdriven prestanda

Upptäck potentialen för affärsomvandling genom att kombinera detaljerad analys och insamling av data med kontinuerliga justeringar av affärs- och IT-processer genom CGI:s avancerade metoder.

 

CGI ProAction-AS

CGI:s omvandlingsinriktade applikationstjänster grundar sig på en flexibel resultatbaserad modell, utformad för att kontinuerligt förbättra prestandan, höja kvaliteten och driva innovation.  

CGI ProAction-AS driver proaktiv och prediktiv leverans genom process- och teknikautomatisering samt digitala insikter.

Ladda ner pdf