Christian Dahlgren ansvarar för publika molntjänster inom CGI Managed IT Services. Christian har mer än 30 års erfarenhet av informationsteknologi. Han har betydande kompetens inom publika molntjänster samt inom program- och projektledning, transformation, säkerhet, strategi och förändringsarbete