19 Maj 2021

CGI har valts ut av den finska statens centrala upphandlingsenhet, Hansel AB, som den största leverantören av IT-tjänster till den finska offentliga sektorn. CGI ansvarar för datacentret och för hybrida molntjänster som används av olika departement, myndigheter och andra offentliga förvaltningar.

Det totala värdet på det åttaåriga ramavtalet är cirka 384 miljoner euro. Avtalet omfattar Valtori, finska statens center för informations- och kommunikationsteknik och alla de organisationer det servar, samt fler än 20 andra organisationer inom offentlig förvaltning. CGI:s erbjudande valdes ut som det bästa i en öppen anbudsprocess.

"Hybrida molnlösningar är ett måste för offentliga förvaltningar idag då deras verksamheter blir allt mer digitala. Under årens lopp har vi ansvarat för ett stort antal uppdragskritiska tjänster till offentlig sektor på ett säkert, effektivt och användarcentrerat sätt. Vi ser fram emot att använda våra kunskaper för att skapa en positiv upplevelse för både tjänstemän och invånare i Finland", säger Leena-Mari Lähteenmaa, vd för CGI:s verksamhet i Finland.

CGI:s breda utbud av tjänster för datacenter och hybrida molntjänster stöds av CGI:s Management Foundation, ett beprövat ramverk för styrning som ger hög kvalitet på tjänsteleveranser och säkerställer användning av de senaste teknikerna som intelligent automatisering och avancerad analys.