Måltidshantering för storkök består av många tidskrävande rutinprocesser, alltifrån att utveckla menyer och recept, beräkna måltidspriser och näringsinformation till att köpa ingredienser från olika leverantörer. Dessutom har utvecklingen inom storkök med tiden blivit alltmer komplex. Nya krav tillkommer på att kunna erbjuda olika typer av specialkost, att få bort matsvinn, att vara öppen med hur maten hanteras och med vad den innehåller. Det blir därför allt viktigare att ha ett fungerande digitalt måltidssystem på plats som kan hantera alla nya utmaningar.

Reetta Viitala står tillsammans med sitt köksteam på Pirkanmaan Voimia, ett finskt cateringbolag
Läs om cateringbolaget som har löst frågan om specialkost

CGI Aromis molntjänst är ett modernt, heltäckande verksamhetssystem för professionella storkök inom offentlig sektor och den privata restaurangbranschen. Aromi automatiserar alla processer med enkla gränssnitt och visar informationen i realtid så att menyplanerare och annan storkökspersonal kan arbeta effektivt med planering, tillagning, leverans och fakturering. Med Aromi kan därför restauranger och storkök ta fram måltider som är kvalitetssäkrade, matnyttiga, näringsberäknade och individanpassade och samtidigt bibehålla de stordriftsfördelar som man har i en central förvaltning.

Vilka kan använda Aromi?

Aromi används idag av tusental matserviceproffs inom storkök. Med Aromis hjälp serveras måltider till 165 miljoner medborgare per år inom allt från skolor, sjukvård, omsorg och fängelser till privata restauranger.

Alla som på något sätt är en del av kedjan av produktion till konsumtion av storköksmat kan använda Aromi för att effektivisera processer eller för att underlätta val: Matserviceproffs i storkök som planerar, lagar och levererar måltider, slutkunder som gör beställningarna via en enkel beställningsportal och de serveringar som tar emot beställningarna.

Hur fungerar Aromi?

CGI Aromi är ett mycket anpassningsbart kostdatasystem som stöder olika typer av IT-och verksamhetsmiljöer. De olika funktionerna i Aromi är modulära, vilket gör det möjligt att välja just de moduler som behövs i en specifik verksamhet. Recept- och menyhantering är den enda obligatoriska modulen eftersom de andra modulerna bygger densamma.

Recept- och menyhantering

Allt arbete inom storköksverksamhet börjar med menyplanering. Här behöver hänsyn tas till en mängd faktorer som matkvalitet, kvantiteter och kostnader. Mängden information och antal riktlinjer som måste hanteras kan snabbt bli överväldigande. I Aromi blir hanteringen av all denna information enkel eftersom användaren automatiskt får vägledning i att fylla i kriterierna i systemet.

I Aromi är planeringsprocessen uppdelad i kategorierna Produkter, Recept och Menyer. Menyer är i huvudsak en samling recept, som i sin tur är en samling av angivna ingredienser. Aromi utvecklar informationen om råvaror till recept- och menyinformation och ger exakta uppgifter om kostnader och näring samt en tydlig innehållsförteckning.

Produkter

Recept är per definition en blandning av olika ingredienser för att producera en specifik måltid. Eftersom varor och leverantörer förändras över tid brukar varuinformationen till menyerna så småningom stämma allt mindre väl överens med verkligheten. Ofta löser man problemet genom att manuellt spåra varje ändring och uppdatera systemdatan, något som är ohållbart i längden eftersom mängden data som efterfrågas växer i snabb takt.

CGI har banat väg för en ny metod som automatiserar processen. Genom att integrera Aromi med ständigt uppdaterade produktdatabanker kan menyplanerarna alltid lita på sina data och fokusera på att leverera med kvalitet.

Recept

I Aromi finns all nödvändig information om kost, pris och arbetsinstruktioner. Aromi gör det därför enkelt att hantera alla olika varianter av ett och samma recept. När ett recept har valts ut kan det ses över utifrån en mängd kriterier som exempelvis näringsinnehåll, livsmedelssäkerhet, allergener och till och med matens konsistens.

Aromi använder informationen för att se till att menyplanerarna skapar recept som uppfyller kostbehoven för varje enskild individ. Om ett recept inte är kompatibelt för en specifik diet, meddelar Aromi menyplaneraren detta så att hon eller han kan göra korrigeringar.

Menyer

När alla recept har färdigställts kan menyer för olika kosttyper skapas. I menyhanteringsmodulen kan menyplanerarna testa olika menysammansättningar i ett digitalt format för att beräkna kostnader och näring i realtid och visa om den planerade menyn är väl avvägd och tillräckligt varierad.

Aromis menyhantering har utformats för verksamheter med central förvaltning och det är möjligt att erbjuda en standardmenymall samtidigt som individuella och unika krav kan tillgodoses.

Beställning

Översiktsbild över olika grönsaker i plåtlådor på en buffé
Planeringsprocessen är uppdelad i tre kategorier

Moderna storkök kan ha krav på sig att matgästerna ska kunna välja individuella måltider som samtidigt ska uppfylla olika krav som livsmedelssäkerhet eller djurskydd.

Med CGI Aromi beställer personalen sina varor och matgästerna de färdiga måltiderna genom en enkel beställningsportal. CGI Aromi stöder också mobila enheter, vilket gör att det är enkelt att beställa mat även för den som exempelvis är sängliggande.

Efter att ordrarna är lagda läggs beställningarna samman. Aromi har mjukvaruintelligens som varnar varje gång en order inte uppfyller livsmedelssäkerheten. Speciell uppmärksamhet ges åt mat som kan orsaka akut anafylaktisk chock. Aromi meddelar personalen om måltiden är olämplig för specifika matgäster. Informationen i fråga går sedan vidare till kökspersonalen.

Ingrediensköp

Innan menyerna serveras matgästerna och beställningar sammanställs, måste man beställa livsmedel för matproduktionen. Aromi genererar automatiskt beställningar till rätt leverantörer med rätt leveransdatum och med hänsyn taget till befintligt lager.

Menyplaneraren kan granska beställningarna och ändra dem vid behov. När beställningen är klar skickas den till leverantörerna.

När ordern har skickats är nästa steg att ta emot varorna. Aromi använder en elektronisk följesedel för att godkänna leveranserna innan de förs över till lagret. Listan för alla tidigare leveranser sparas och finns tillgängliga för analys och uppföljning.

Matproduktion och svinnhantering

Efter att ingredienserna har tagits emot kan produktionen i köket påbörjas. Aromi har en separat vy för kockarna som arbetar i köket. Kökspersonalen kan komma åt Aromi med en surfplatta eller med en skyddad pekskärm.

Kostnaden för att producera mat för specialdieter är ofta högre än att producera det normala utbudet av mat. Aromi samlar alla kommande specialkoster i en enda vy där kockarna har möjlighet att granska innehållskombinationerna i sin matproduktion. På så sätt kan de använda ingredienserna effektivare och därmed minska arbetskostnaderna för måltiderna.

De olika leveransställena loggar matavfallet genom att registrera de mängder som används i Aromi. Tidigare uppgifter om mängder och kostnader för avfallet sparas för framtida planering. Genom att kontinuerligt korrigera felplanering som resulterar i överproduktion får man möjlighet att förbättra kostnadseffektiviteten och hållbarheten över tid.

Leverans, konsumtion och uppföljning

Om måltiderna inte lagas till i samma anläggning som matgästerna befinner sig kan Aromi sköta processen att distribuera maten till dessa ställen.

Matgästerna kan via en online-meny i förväg se vilken typ av måltid de kommer att bli serverade. De får också en utskrift med näringsinformation om sina måltider.

Rapporteringen spelar en viktig roll för verksamheter som vill kunna tillämpa datadriven planering. Eftersom olika verksamheters rapporteringsstatistik kan variera mycket har Aromi utformats för att kunna skapa anpassade rapporter som sedan kan exporteras till Excel-, Word- eller till PDF-filer.

Fördelar med CGI Aromi

  • Effektiv produktion och leverans av individanpassade och näringsrika måltider.

  • Ökad patientsäkerhet och transparens.

  • Lägre produktions- och hanteringskostnader.

  • Automatiserade processer som är tidsbesparande.

  • Datadrivet beslutsfattande.

  • Enkel installering och integrering med annan programvara.

  • Miljövänligt.