Digital egenkontroll underlättar det dagliga arbetet i professionella storkök

Chefstein är ett digitalt egenkontrollverktyg som har utvecklats i Finland av köksexpertis från både restauranger och professionella storkök.

Lösningen är lätt att använda och det är också enkelt att sätta upp en övervakningsplan när kökets alla återkommande uppgifter är på samma plats. Du behöver inte längre papper och mappar för att samla och förvara information när all mätningsinformation rapporteras automatiskt i verktygets molntjänst.

Genom att använda den här lösningen behöver personalen inte lägga tid på extraarbete och sparar tid. Du kan själv välja vilka Chefstein-moduler du vill använda i dina kök.

Restaurang som använder chefstein

Vill du ha mer information

Kontakta oss gärna

Jens Rosenqvist

Sales & Account Manager

+358 (0) 40 556 5511

Maila Jens

Jelena Lundberg

Aromi Specialist

 +46 (706) 698 008

Maila Jelena

Några av våra kunder

refference logos

Chefstein är ett intelligent verktyg i ett professionellt kök. Verktyget kontrollerar livsmedelssäkerhet och analyserar matsvinn, det kan även användas för introduktion och handledning till nyanställda.

De automatiserade processerna i Chefstein ger följande fördelarna:

Ju fler kök du driver, desto mer nytta har du av Chefstein

Lösningen passar bra för alla slags professionella kök. Chefstein är en fantastisk arbetsassistent – den är där precis när du behöver hjälp, men kan också hålla sig i bakgrunden när det är dags för andra att stå i centrum för uppmärksamheten.

Chefstein tar hand om livsmedelssäkerhet

Chefstein kontrollerar temperaturer av maskiner med automatiska sensorer och meddelar om någonting avviker. Vi kan säkerställa livsmedel och att maten håller rätt temperatur. Med Chefstein i köket kan personalen fokusera på andra uppgifter i köket utan att vara bekymrad för säkerhet.

Nytt städschema till alla anställda

Med Chefstein kan du dela ut information till hela personalstyrkan i flera olika kök/restauranger med några få klick och kontrollera att alla rengöringsrutiner slutförs.

Följ upp mängden matsvinn i varje enskild restaurang

Chefstein har utvecklats för att automatiskt kontrollera matsvinn med hjälp av digitala matsvinnsvågar. Med hjälp av rapporter får man kontroll på mängden matsvinn samt utvecklingen av svinnet i köket.

Kort och gott: Med Chefstein sparar du tid och pengar. Tack vare det här verktyget får kockar större utrymme för den kreativa processen i matlagning och kan fokusera på att tillreda smakfulla måltider för matgäster. 

   

Läs mer om funktionerna i Chefstein

Din intelligenta hjälpreda i köket har mångsidiga egenskaper som gör det lätt att laga mat.

Livsmedelssäkerhet

Med hjälp av Chefstein kan du systematiskt dokumentera och hantera uppgifter som gäller livsmedelssäkerhet i enlighet med HACCP-principer. Lösningen sparar och arkiverar åtgärder som utförs för att säkerställa livsmedelssäkerhet digitalt vilket gör det enkelt att kontrollera och analysera dem.

Temperaturer av mat kan kontrolleras med manuella mätningsverktyg i olika steg av processen, till exempel vid mottagningskontroll, tillagning, avsvalning och servering. Realtidsdata sparas automatiskt i ditt system vilket gör det snabbt att upptäcka eventuella problem och vidta åtgärder innan de orsakar skada.

Fjärrövervakning av kritiska föremål dygnet runt ger mer tid för kökspersonalen att fokusera på matlagning. Med Chefstein kan du anpassa din verksamhet snabbt om en avvikelse uppstår vilket vidare ökar livsmedelssäkerheten och hjälper dig undvika farosituationer.
 

Fördelar

 • Enkelt att organisera egenkontroll (HACCP-princip) och säkerställa livsmedelssäkerhet
 • Digital dokumentering av åtgärder och tillgänglighet av realtidsdata
 • Lätt att kontrollera och jämföra verksamheten i olika lokaler
 • Fjärrövervakning av kritiska föremål dygnet runt

Kort och gott: Med Chefstein sparar du tid och pengar. Tack vare det här verktyget får kockar större utrymme för den kreativa processen i matlagning och kan fokusera på att tillreda smakfulla måltider för matgäster.

Hygien

Chefstein är en innovativ lösning för att kontrollera hygienen i professionella kök. Lösningen innehåller ett heltäckande digitalt system för att garantera en hög nivå på hygienen och minimera kontaminering av livsmedel och andra hälsorisker.

Med Chefstein kan du hantera hygienrutiner digitalt och säkerställa en god hygien i dina kök på ett effektivt och systematiskt sätt. Det är också möjligt att integrera ett digitalt mätverktyg till Chefstein för att kontrollera att alla ytor i köket är rena och få resultatet inom sekunder. Mätverktyget överför data till Chefstein automatiskt vilket gör det lätt att kontrollera hygien och rapportera om den.

Med tydliga rapporter i verktygets kontrollvy kan du följa kökets utvecklingstrender, hur HACCP-processer fungerar och säkerställa att ditt kök uppfyller de mest strikta hygienstandarderna.

Fördelar

 • Digital hantering av hygienrutiner hjälper dig hålla en perfekt nivå på hygienen
 • Snabb mätning för att kontrollera att arbetsytor är rena med ett integrerat mätverktyg
 • Automatiserad dataöverföring och tydliga rapporterings- och övervakningsvyer
 • En hög nivå på hygienen ökar också kundnöjdhet 

  Din intelligenta hjälpreda i köket har mångsidiga egenskaper som gör det lätt att laga mat.

Egenkontroll

Digital egenkontroll i Chefstein har utvecklats för att underlätta egenkontroll i professionella storkök. Digital hantering av egenkontrollsåtgärder förbättrar verksamhetens kvalitet.

Uppgifter som gäller egenkontroll registreras i Chefstein-appen. Du kan lägga till egenkontrollsanteckningar i applikationen, såsom temperaturmätningar av mat och apparater, städuppgifter, registreringar av matsvinn och provtagningar för att kontrollera hygienen på kökets ytor. När en enskild uppgift har slutförts, kvitteras den som färdig i applikationen. Applikationen meddelar dig om saknade uppgifter eller avvikelser som är över gränsvärden.

Digital egenkontroll kan också innehålla automatisk temperaturmätning. Chefstein kan ta hand om några mätningar inom egenkontroll helt automatiskt utan manuellt arbete från kökspersonalen. Trådlösa Chefstein-sensorer som placeras i kökets kylar och frysar mäter temperaturer automatiskt dygnet runt och temperaturerna registreras automatiskt på rapporter. Kökspersonalen får ett meddelande på mobilapplikationen om det uppstår kritiska avvikelser i temperaturer.

Det är också möjligt att integrera andra lätthanterliga mätningsverktyg till egenkontroll för att snabbt kontrollera till exempel mottagnings- eller serveringstemperaturer eller hygien på ytor, och resultaten registreras i lösningen automatiskt. Dessutom har Chefstein automatiserat rapportering och arkivering av resultaten med hjälp av molntjänsten.

Fördelar

 • Alla återkommande arbetsuppgifter i köket samt all mätningsdata på ett ställe
 • Automatiska mätningar och automatiserad rapportering sparar tid
 • Egenkontroll genomförs på ett enhetligt sätt
 • Mobilapplikationen är lätt att använda och har automatiska alarm och påminnelser
 • Tillgänglig på flera språk, tydliga visuella element
Matsvinn

Chefstein och dess matsvinnsvåg passar väldigt bra för matsvinnshantering i professionella kök. Med dem kan kökspersonalen följa upp mängden matsvinn och dess utvecklande samt orsaker för matsvinn. Samtidigt kan man effektivisera verksamheten och främja hållbart drivande av affärsverksamhet.

Med Chefstein-appen är det enkelt att registrera matsvinn i det dagliga arbetet vilket minskar onödigt arbete och sparar resurser. I appen kan du klassificera matsvinn enligt svinntyp, råvara och orsak för matsvinn. Du kan utnyttja de här uppgifterna när du planerar hur mängden matsvinn kan minskas i ditt kök.

Matsvinnsvågen automatiserar uppföljning av kökets matsvinn. Det är enkelt att komma i gång med den trådlösa våg som kan placeras var som helst i köket och som börjar uppfölja och analysera matsvinn i realtid snart efter installering. Matsvinnsvågen skickar de samlade uppgifterna automatiskt på Chefstein-rapporter utan kökspersonalens manuella åtgärder.

Att minska matsvinnet stödjer livsmedelssäkerhet och hållbarhet när energi, vatten och mark inte har använts i onödan och utsläpp av växthusgaser minskar. När Chefstein-lösningen används tillsammans med matsvinnsvågen, kan professionella storkök hantera matsvinn och minska miljökonsekvenser på ett effektivt sätt.

Fördelar

 • Det är lätt att registrera mängden matsvinn med en mobilapplikation
 • Orsaker för matsvinn och utvecklande av mängder kontrolleras noggrant
 • Automatiserad dataöverföring från matsvinnsvågen på rapporter
 • Utnyttjande av matsvinnsdata vid planering av åtgärder för att minska mängden matsvinn

 

Storkök ökar risken för matsvinn

Vill du ha mer information

Kontakta oss gärna

Jens Rosenqvist

Sales & Account Manager

+358 (0) 40 556 5511

Maila Jens

Jelena Lundberg

Aromi Specialist

 +46 (706) 698 008

Maila Jelena