Hanna Viitakangas

Hanna Viitakangas

Nutritionist

Vi har redan länge fäst avseende vid en hälsosam kost och matens näringsmässiga kvalitet t.ex. med näringsrekommendationer. Nuförtiden tänker vi också alltmer på matens miljökonsekvenser. Näring och hållbar livsmedelsproduktion går hand i hand i många avseenden. På sommaren 2023 ska de uppdaterade nordiska näringsrekommendationer publiceras (https://www.helsedirektoratet.no/english/nordic-nutrition-recommendations-2022), och hållbarheten av mat och livsmedelsproduktion är en av de viktigaste aspekterna.

Matproduktionen har en stor effekt på välmående av miljön. När både privata människor och matserviceproffs gör hållbara och miljövänliga val, kan vi alla påverka hurdana matprodukter som är tillgängliga på marknaden. Ett annat bra och enkelt sätt mot hållbarheten är att kontrollera mängden matsvinn.

Vad då gör ett val hälsosamt och hållbart? Att välja grönsaker och frukter efter säsong är billigare och bättre för miljön. De är också mer näringsrika och av bättre kvalitet. Säsongsmat är miljövänlig på grund av att den sannolikt produceras under mer naturliga omständigheter än mat som inte är i säsong. Att använda mindre kött är ett effektivt sätt att minska matens koldioxidavtryck och vara klimatsmart. Diskussionen om kött är ändå ett känsligt ämne som framkallar starka känslor hos människor. Det finns flera alternativa proteinkällor som kan användas i stället för kött, men samtidigt är det inte rådligt att servera mat som matgäster inte äter. Att minska köttkonsumtion betyder också att intag av mättad fett minskar. Kost i vilken fett huvudsakligen kommer från växtrike och fisk är bättre t.ex. för hjärtat och hjärnan. Dessutom stödjer en växtbaserad kost intag av fiber.

I Finland använder vi ganska liten inhemsk fisk i matlagning, och att öka konsumtion av fisk kunde vara vår insats för en mer hållbar och ekologisk kost. Det är ju allmänt känt att det är hälsosamt att äta fisk eftersom den innehåller en hög andel av nyttiga fettsyror och även vitamin D. Att minska eutrofiering och mängden skadliga näringsämnen i finska sjöar är viktigt, och en lösning till det är att öka fisket, eftersom det avlägsnar näringsämnen från vattnen. Det skulle också vara rådligt att utnyttja fiskfångster som mat.

En utvecklingstrend som har uppstått debatt är en planetär hälsodiet (publicerat i Lancet i 2019 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30660336) En planetär hälsodiet är ett sätt att äta på som ska vara en optimal kombination mellan mänsklig hälsa och miljömässig hållbarhet. Riktlinjerna i dieten handlar om att inte överskrida ett veckointag när det kommer till vissa typer av produkter, såsom kött, ägg och mjölkprodukter. Fullkornsprodukter, baljväxter och nötter ska användas som proteinkällor. Många finländare äter inte enligt näringsrekommendationerna, så hos oss är den planetära dieten ännu ett avlägset mål. Det är ändå klart att våra kostvanor och den hela matproduktionen ska ändras, och den planetära dieten är ett alternativ på vägen till en hållbar matmiljö.

Med CGI Aromi minskar du mängden matsvinn

Med hjälp av CGI Aromi måltidsplaneringssystem kan storkökspersonalen inte bara servera näringsberäknade mat utan också främja hållbar produktion. CGI Waste Manager-applikationen hjälper matserviceproffs minska mängden matsvinn och förbättra hållbarheten i professionella storkök. Är du intresserad av lära dig mer? Läs mer om Aromi och Waste Manager.

About this author

Hanna Viitakangas

Hanna Viitakangas

Nutritionist

Jag jobbar på CGI som nutritionist för Aromi kostdatasystem. Jag tar hand om ärenden som rör kost och stöttar våra kunder i att använda matdagboksapplikationen Aromi Diet.