Leijona Catering Oy är ett finskt cateringföretag vars största uppdragsgivare är den finska försvarsmakten. Som ett led i arbetet med att främja hållbarhet strävar företaget efter att minska sitt matsvinn. När företaget började använda CGI Aromi Waste Manager kunde man uppnå betydande kostnadsbesparingar genom hela livsmedelskedjan.

Man i militärkläder sitter vid ett vitt matsalsbord och äter

Leijona Catering lagar över 70 000 måltider per dag i den finska försvarsmaktens garnisoner. Bara på pansarbrigaden i Parola lagar företaget 6 000 måltider varje vecka. Eftersom produktionsvolymerna är så stora ger minskat matsvinn avsevärda ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Förutom matavfall från matgästerna genererar företaget även matavfall vid lagning och servering. Leijona Catering bestämde sig för att lösa problemet genom att implementera CGI Aromi Waste Manager under 2016. Sedan dess har man rullat ut lösningen i alla sina kafeterior.

“2016 var mängden matavfall i Leijona Caterings anläggningar 2 000 ton”, säger Petri Hoffren, affärschef på Leijona Catering. “Det finns ingen anledning att laga mat om en stor del av den hamnar i soptunnor, så vi ville ändra kurs och börja främja hållbarhet genom att minska matsvinnet.”

Snabbt uppnådda mål

Med den användarvänliga lösningen CGI Aromi Waste Manager är det möjligt att övervaka mängden matsvinn i kilo samt kostnaderna för matsvinnet i realtid. Att samla in information via en molntjänst går enkelt och snabbt, och informationen är relevant för och gynnar även andra delar av organisationen.

Att använda Waste Manager ger kostnadsbesparingar för Leijona Catering eftersom kostnader för personal, avfallshantering och råmaterial har minskat. På Parola-garnisonen minskade till exempel mängden matavfall med hela 36 procent inom 3 månader efter införandet av Waste Manager.

"Vi använder applikationen ihop med surfplattor för att övervaka mängder och kostnader för matsvinnet", säger Elvina Kahila, som driver restaurangen på Parola-garnisonen. “Applikationen är mycket enkel att använda och kan anpassas efter våra behov.”

Kostnadsbesparingar är inte den enda viktiga fördelen för Leijona Catering; hållbarhet är också ett viktigt värde. Man använder CGI Aromi Waste Manager för att övervaka andra källor till avfall och samla in viktig information för att bidra till ökad hållbarhet.

"Vi har uppnått betydande fördelar sedan vi började använda Waste Manager-applikationen", säger Petri Hoffen. “Vi kunde minska mängden matavfall med nästan 10 % under det första året som systemet installerades, och de betydande minskningarna fortsätter", konstaterar han.


Fördelar

  • Gör datainsamling om och minskning av matsvinn enkelt och effektivt.
  • Minskar kostnaderna för råmaterial och avfallshantering samt utsläppen av växthusgaser.
  • Driver verksamhetsförbättringar genom insamlade data.
  • Främjar hållbarhet genom att tillhandahålla mätdata som kan användas vid rapportering och kommunikation om miljöfrågor.