Jag jobbar på CGI som nutritionist för Aromi kostdatasystem. Jag tar hand om ärenden som rör kost och stöttar våra kunder i att använda matdagboksapplikationen Aromi Diet.