Linnea är konsult inom Retail med stort intresse för affärsutveckling och innovation. Med en civilingenjörsexamen i design och produktutveckling samt en masterexamen i industriell ekonomi har hon god förståelse för produktutvecklingsprocessen såväl som affärsområdet. Linnea gjorde sitt examensarbete i samarbete med ett techfokuserat startup vilket bland annat gav henne erfarenhet inom affärsmodellsutveckling, mer specifikt vad som kan driva värde för olika intressenter och hur detta kan hanteras.

På CGI är Linnea en del av CGI Unicorn Academy där hon arbetar som program- och marknadsföringskoordinator med fokus på att utveckla konceptet i Stockholm.