Inom detaljhandeln är det viktigt att alltid ha ett finger i luften. Att förstå vilka produkter, matvaror, färger, kuddöverdrag, material, plagg och stilar som kommer att vara heta framöver kan vara helt avgörande för verksamhetens framgång. Idag går allt fler detaljhandelsföretag mot att bli datadrivna. Det finns mycket att vinna på detta, samtidigt som handel internationellt i många fall redan utnyttjar tekniken med mycket framgångsrika resultat. 

Detaljhandeln är en av de branscher som har tillgång till mycket stora datamängder idag. Att utnyttja data för ett mer insiktsfullt och underbyggt beslutsfattande kan göra verksamheten både mer lönsam, mer exakt och samtidigt mycket mer hållbar. 

Michael Collaros, är medgrundare till Norna, ett svenskt innovationsföretag som specialiserat sig på datadrivna pris- och trendanalyser med hjälp av AI. Han träffar och arbetar med många detaljhandelsföretag över hela världen och har bidragit till att skruva upp framgången för en rad verksamheter.

Hur kan företag inom handel dra nytta av att bli mer datadrivna?

– För handeln är det otroligt dyrt att sälja slut på en vara som efterfrågas, säger Michael Collaros. För att undvika detta arbetar många företag, särskilt inom modeindustrin, med en konstant överproduktion, på kanske så mycket som 30 procent. En viss del av detta kommer inte att sälja, utan måste reas ut eller helt enkelt slängas. Att på ett bättre, mer förutsägbart och exakt sätt kunna analysera efterfrågan och sänka överproduktionen kan spara stora summor och därmed förbättra lönsamheten, samtidigt som det gör verksamheten mer hållbar.

Prissättning är ett område som också är högaktuellt inom retailområdet, under rådande inflation och fluktuerande internationella ekonomi. I BDO:s 2024 Retail CFO Outlook uppger 70 procent av ekonomicheferna inom handel att de planerar att höja priserna i år och 66 procent att den största risken de ser för deras företag är den ekonomiska volatiliteten. Att kunna arbeta effektivt med sin prissättning är mycket viktigt. 

– Att sätta rätt pris utan ett ordentligt underlag kan vara en komplex utmaning som påverkar både försäljningsvolym och vinstmarginaler, fortsätter Michael Collaros. Genom att utgå från data, är det möjligt att bilda sig en uppfattning om kundernas priskänslighet, konkurrenternas prisnivåer och rådande marknadstrender. Med rätt verktyg går det att analysera data för att kunna justera priser som svar på förändringar i efterfrågan, konkurrens eller andra faktorer. Detta kan optimera försäljningen och lönsamheten samtidigt som konkurrenskraften på marknaden stärks.

Vad är det som gör det så viktigt att bli datadriven just nu?

– Teknikutvecklingen går snabbt, många som kanske var tidigt ute och utforskade hur de kunde bli mer datadrivna blev besvikna för att tekniken var komplex och kostsam, berättar Michael Collaros. Nu har tekniken och lösningarna blivit mycket mer mogna och enkla att använda. Det går ofta snabbt att räkna hem en investering. Men, det handlar också om att inte tappa position mot internationella konkurrenter. Vi ser att många verksamheter framför allt i södra Europa och Asien ligger mycket långt fram inom det datadrivna. Det innebär att svenska och skandinaviska verksamheter måste vara med på tåget för att kunna flytta fram sina positioner internationellt. 

Nornas lösning använder avancerad bildanalys, där de analyserar stora publika datamängder som finns tillgängliga online, via webbutiker eller nätbaserade produktkataloger. Med hjälp av AI, analyserar Norna produktdata, bilder, priser och textinformation för ett segment, en geografi eller en bransch. Analyserna kan sedan ge retail-företag information om hur deras produkter, priser eller sortiment förhåller sig till konkurrenter eller branschen i stort, om det finns hål på marknaden eller i ett utbud eller en kollektion.

– Vi hjälpte exempelvis ett företag att se över sin prisstrategi och jämförde utbudet med konkurrerande aktörer i samma segment, förklarar Michael Collaros. Vi kunde då enkelt se att konkurrenterna låg mellan 20 och 30 procent högre i pris. Företaget vi arbetade med riskerade då att framstå som mer av ett lågprisvarumärke. Analysen gjorde att de kunde höja priserna direkt, vilket ökade lönsamheten på ett positivt sätt. En sådan analys betalade sig ganska omedelbart samtidigt som det skyddade varumärkespositionen på längre sikt.

Finns det problem med att använda data från konkurrenter? Kan det anses oetiskt?

– Det är otroligt viktigt att prioritera både datasekretess och säkerhet när det gäller att bli mer datadriven, säger Michael Collaros. Vår lösning har mycket hög säkerhet och uppfyller alla krav på dataskydd och integritet. Vi använder bara offentlig data som redan finns tillgänglig på nätet. Inom handeln har det alltid varit viktigt att följa trender och konkurrenter. Den enda skillnaden är att tidigare gick personer på mässor och visningar, antecknade eller tog bilder för att kunna göra en analys av trender, utbud och kundernas preferenser. Nu går allt detta att automatisera, med högre exakthet, tillförlitlighet och dessutom i realtid. Därför är det viktigt att påpeka att vi inte använder information kopplat till individer, från exempelvis sociala medier, i vår lösning. Vi utför analyserna baserat på offentligt tillgänglig information, men sparar inte själva datan. 

Norna Analytics

Hur ser du på utvecklingen för mer datadriven handel?

– Det är intressant att titta på det mycket stora antal internationellt framgångsrika detaljhandelsföretag som vi har i Sverige, säger Michael Collaros. Deras framgång har till stor del kommit sig av att de varit så otroligt duktiga på design och formgivning. Det har varit väldigt lyckosamt. I dagsläget går det dock inte att enbart förlita sig på designaspekten, du måste också kunna agera på ett underbyggt och insiktsfullt sätt - med data. 

– Det finns ett stort intresse och en aptit för att jobba mer datadrivet internationellt och många har kommit långt, fortsätter Michael Collaros. Främst sydeuropeiska och asiatiska företag har haft stort fokus på att öka marginalerna och skruva på verksamheten för att göra den mer lönsam. Det har också bidragit till att de ofta kortat produktions- och ledtiderna. Med mer data kan företagen fatta bättre mer underbyggda beslut, utgå från kundernas preferenser och därmed producera det kunderna vill ha och inte det företagen tror kommer att efterfrågas. På både kort och lång sikt stärker det lönsamheten och bidrar till en mer hållbar handel. 

Hur ser du på den tekniska utvecklingen inom handeln framöver?

Jag tror att med den teknik som vi på Norna utvecklat och andra datadrivna lösningar kommer att göra e-handelsplattformarna i stort sett autonoma, berättar Michael Collaros. De kommer kunna analysera efterfrågan, initiera beställningar på ytterligare produkter, justera priser dynamiskt och även initiera marknadsföringsinitiativ automatiskt, direkt från plattformen. Det kanske låter science-fiction, men är helt realistiskt med teknik som redan finns tillgänglig. På ett sätt gör det datadrivna att detaljhandelsaktörer kan fokusera mer på innovation, design och att utveckla sin verksamhet och sin personal, men med högre lönsamhet och nöjdare kunder. Det erbjuder många möjligheter. 

Norna har ett partnerskap med CGI. Hur ser du på det?

– Vi är med i CGI Unicorn Academy som är ett partnerprogram där snabbrörliga startup-företag kan arbeta med en erfaren internationell partner, CGI, som dessutom har en enorm kompetens inom digitala tjänster och IT, säger Michael Collaros. Vi samarbetar redan med många internationella aktörer. Vissa av dessa är väldigt stora verksamheter. Då kan vi på Norna, med 40 anställda, upplevas som små. Tillsammans med CGI, som både är starka inom retail och vana att jobba med integration av stora komplexa IT-miljöer, blir vi en ännu mer relevant leverantör. 

Michael Collaros
Michael Collaros

Norna och CGI kommer tillsammans att delta på D-Congress 2024, på Svenska Mässan i Göteborg 6-7 mars, för att både visa innovativa lösningar, vad en mer datastyrd detaljhandel kan gynna såväl företag, som kunder och miljön. Kom gärna förbi monter G03:26, där Michael Collaros och Norna också kommer att visa sin innovativa lösning. Det vill du inte missa!

 

Vill du veta mer om Unicorn Academy? Läs här CGI Unicorn Academy | CGI Sverige eller kontakta Katarina Hallberg Piña | CGI Sverige alternativt Linnea Sterner | CGI Sverige

Vill du veta mer om Norna? Kontakta Michael Collaros eller läs mer på Norna Analytics: Fashion Data Revolution

Vill du veta mer om Unified Commerce, eller vår medverkan på D-Congress 2024? Kontakta Mette Pettersen eller läs här: D-Congress 2024 – Innovation for impact | CGI Sverigez