Innovation

Resource center

Rut Meyersson
Rut Meyersson Afrell

Innovation för hållbarhet - Business model innovation

16 Mars 2023 Tidigare i år kom Circularity Gap report ut, som visade hur vi backar i den cirkulära utvecklingen. Där går att läsa att ”stigande materialutvinning har minskat den globala cirkulariteten: från 9,1 % 2018 till 8,6 % 2020 och nu 7,2...

Underhållsstopp kostar metall- och gruvindustrin miljoner. För att hjälpa en ledande europeisk gruva skapade vi en 4D digital tvilling av anläggningen, vilket gjorde det möjligt för dem att uppnå högre underhållseffektivitet och säkerhetsnivåer samtidigt som kostnaderna minskar. Ladda ner PDF:en...

Man och kvinna som samtalar
Redaktionen

Det riktigt stora gröna tekniksprånget sker just nu i norra Sverige

2 Juni 2021 Vi närmar oss nu sommaren och många planerar för diverse projekt och aktiviteter. Är det inom bygg- eller renoveringsområdet så vet man att ett bra grundarbete är viktigt. För det som inte syns eller märks när det är välgjort blir...

Bästa råden från tidigare AI-entreprenören, Peter Stefansson: Akta dig för de här fällorna om du vill införa AI-projekt i verksamheten AI, artificiell intelligens, är inte längre bara något som framtidsvisionärer med polotröja och fyrkantiga glasögon pratar om. Tekniken finns runt...

Företag som ligger i startgroparna för att använda AI behöver fundera över hur det ska göras ansvarsfullt och etiskt. Tekniken i sig erbjuder lösningar på många samhällsproblem, men bör implementeras med stöd av branschkod och etiska råd, skriver Johanna Wallnäs...

Man och kvinna som samtalar
Redaktionen

I framtiden blir innovationsprocessen demokratisk

23 Mars 2021 Innovation startar med frågor! Vilka frågor ställer du till dem du jobbar med? Har ni en struktur för hur frågorna ställs och för hur informationen används? På CGI driver vi just nu ett innovationsprojekt som handlar om att utveckla en...

Henrik Ahlén

Gör det enklare för patienterna att sköta sin egenmonitorering!

15 Februari 2021 Om man vill att digitala tjänster ska användas av många och över lång tid, så gäller det att tjänsterna utformas så att de kräver så lite ansträngning som möjligt av användaren. Man bör alltså sträva efter att minska friktionen i...