Många tillverkande företag har stort fokus på digitalisering, automatisering och dataanalys. Det är dock viktigt att balansera dessa initiativ mot människors och medarbetares betydelse för att framgångsrikt skapa Industri 5.0 eller den moderna fabriken. Det menar Sabina Wetterlund, konsult med fokus och lång erfarenhet av tillverkningsindustri hos CGI.

I CGI:s årliga undersökning VOC framkommer att det bara är ungefär var femte företag inom tillverkningsindustrin som ligger långt fram och är framgångsrika med sin digitalisering (Digital leaders). Samtidigt är det också många beslutsfattare inom tillverkningsindustri som uppger att de inte får den utväxling de förväntar sig av de digitala initiativen. Två tredjedelar av cheferna inom tillverkningsindustrin uppger dessutom att företagskultur och de etablerade arbetssätten står i vägen för att uppnå verksamhetens affärsprioriteringar.

Digitalisering i samklang med medarbetarna

Sabina Wetterlund har arbetat över 20 år inom tillverkningsindustrin och haft flera ledande positioner, såväl operativt som strategiskt, och hon har även drivit ett flertal effektiviserings- och förändringsprojekt. Hon har mycket insikter och erfarenhet av digitaliseringsprojekt och vilka de vanligaste utmaningarna är.

-   För att i princip alla typer av digitaliseringsprojekt ska lyckas och ge verkligt värde till verksamheten krävs också förändringsledning, säger Sabina Wetterlund. Det går inte att få bra utväxling och stora resultat om verksamheter tar en analog process och bara digitaliserar den rakt av. Du får inte digitalisering då, utan bara en digital analog process.

Med ett genomtänkt arbetssätt och en utvecklad metodik går det att analysera de analoga processerna, identifiera var och hur digitala verktyg kan göra störst verkan samt även hur arbetsprocessen behöver förändras för att få full utväxling på digitaliseringen.

-   Detta förändringsarbete måste också ske i nära samarbete med de som utför uppgifterna, då de ofta har väldigt mycket kunskap och erfarenhet som gör att det enkelt går att identifiera problem och lösningar, fortsätter Sabina Wetterlund. Det kan handla om att använda automation för monotona och tunga arbetsuppgifter, utnyttja samarbetsrobotar som kan flytta material mellan olika arbetsstationer eller hitta AI- eller maskininlärningslösningar som kan identifiera kvalitetsproblem i produktionen, förebygga produktionsstopp eller bidra till att optimera produktionsplanering och bemanning.

Datadrivet för människa och maskin

För just tillverkande företag kan digitaliseringen möjliggöra för medarbetarna att få tid för att utveckla och förbättra både produktion och produkter. Ett viktigt stöd i detta är att medarbetarna får tillgång till data i realtid, vilket också är en viktig parameter i en framgångsrik digitalisering. /p>

-   För att verksamheter ska kunna bli datadrivna krävs inte bara tillgång till data utan människor behöver också träna ”maskinerna” så att de kan bidra i produktionen, säger Sabina Wetterlund. Här är medarbetarnas kompetens väldigt viktig, för att inte säga helt avgörande.

Att bli mer datadriven är en grundsten för tillverkningsföretag ur flera aspekter. För ledningen möjliggör datadriven verksamhet att väl underbyggda beslut kan fattas och mer tillförlitliga prognoser kan tas fram. Det bidrar också till en effektivare styrning av verksamheten där exempelvis en operatör får information i realtid om vad som ska göras, baserat på orderinflöde och produktionsplanering, men också för att kunna jämföra och säkerställa kvalitet mellan olika produktionsanläggningar.

-   Behovet av att bli mer datadriven inom tillverkningsindustrin drivs också av att kunderna kräver allt fler kundanpassningar av produkter, vilket komplicerar produktionen och gör att varje produktionsserie blir mindre, säger Sabina Wetterlund. Då gäller det att ha koll på alla delar, krav och beställningar så att det inte blir fel i leveransen, vilket är både kostsamt och riskerar att skada kundrelationen.

Partnerskap på alla nivåer

CGI har lång erfarenhet av att jobba med tillverkande företag och har dessutom många medarbetare och konsulter med stor kunskap och erfarenhet från att själva arbeta i tillverkningsindustrin. Den förståelsen för verksamheten parat med stor digital kompetens, hållbarhetskunskap och erfarenhet från såväl globala som mindre verksamheter gör att CGI kan rikta fokus mot de områden och digitala insatser som ger störst resultat och göra det tillsammans med verksamheten och medarbetarna.

-   Med vår verksamhetskunskap kan vi stötta både i vad som ger bäst resultat nu, men också hur verksamheten kan ta nästa steg framöver, berättar Sabina Wetterlund. Ibland låter digitalisering så stort, men jag tycker att det är viktigt att börja med enkla processer. Då går det också att snabbt skapa resultat, vilket kan bidra till att få medarbetarna med sig. Det är självklart att investera i modern teknik, men blir det ett för stort steg är det inte ovanligt att verksamheten drar öronen åt sig när den senaste tekniken ska implementeras.

Med CGI:s branscherfarenhet och ett brett utbud av tjänster och lösningar för hela värdekedjan, kan CGI hjälpa kunder att hitta rätt nivå i digitaliseringen, att leverera skräddarsydda strategier, tekniker och processer som kan bidra både till innovation, produktutveckling och stärkt konkurrenskraft. Att göra dessa projekt i nära samarbete med medarbetarna och ledning ger de bästa förutsättningarna både för framgångsrik leverans, men också för anammandet av nya arbetssätt och verktyg, vilket sammantaget ger bättre utväxling och värde för såväl verksamheten som dess kunder.