Tillverkning

Resource center

Fredric Saller
Frederic Saller

Nytt fokus på kundupplevelsen när B2B lär av B2C

2022-12-06 Customer Experience (CX) har varit de senaste åren ett viktigt fokus för marknadsledare på B2C-marknaden (Business to consumer). Idag ser vi ett växande intresse av detta även i B2B-branschen (Business to business). Ett fokuserat arbete med kundupplevelsen kan vara avgörande...

Johan Elsner
Johan Elsner

Gå inte över ån efter vatten – automatisera och digitalisera med de resurser du redan har

2021-12-28 Det är ingen hemlighet att digitaliseringen står högt upp på agendan för nästan alla tillverkande bolag. Det ser vi också i vår årliga kundundersökning Voice of our Clients, där digitalisering återigen finns högt upp på ”Topp 3” listan bland tillverkningsföretag...

Man och kvinna som samtalar
Redaktionen

Det riktigt stora gröna tekniksprånget sker just nu i norra Sverige

2021-06-02 Vi närmar oss nu sommaren och många planerar för diverse projekt och aktiviteter. Är det inom bygg- eller renoveringsområdet så vet man att ett bra grundarbete är viktigt. För det som inte syns eller märks när det är välgjort blir...

Robert Almqvist
Robert Almqvist

Vi vet saker som andra inte vet

2020-11-11 Varje år sätter vi på CGI oss ner med närmare 1 500 kunder runt om i hela världen och genomför en lång och bred intervju. När andra rapporter inte sällan baserar sig på webbenkäter, eller korta telefonsamtal, sitter vi med...

Leif Olsson
Leif Olsson

IT snabbt och långsamt öppnar för det sömlösa kundmötet

2017-09-18 En två-hastighets IT-arkitektur hjälper företagen att utveckla kundorienterade lösningar i högre takt, samtidigt som utfasning av äldre system med lägre behov av uppdateringar genomförs med en lägre takt. För att lyckas med detta behöver man inrymma detta inom samma arkitektur...

Leif Olsson
Leif Olsson

Digital transformation inom tillverkningsindustrin: Dags att sluta vara rädd och konsolidera de digitala initiativen

2017-06-15 Enligt CGI:s egen internationella undersökning CGI Global 1000 befinner sig nästan 90 procent av CGI:s kunder inom tillverkningsindustrin mitt uppe i pågående digitaliseringsprojekt. Drivkrafterna är som vanligt ökade volymer, ökad kvalitet, flexibel produktion, flexibla produkter, snabbare leveranser och lägre kostnader...