Leif Olsson

Leif Olsson

Director Consulting Expert

Enligt CGI:s egen internationella undersökning CGI Global 1000 befinner sig nästan 90 procent av CGI:s kunder inom tillverkningsindustrin mitt uppe i pågående digitaliseringsprojekt. Drivkrafterna är som vanligt ökade volymer, ökad kvalitet, flexibel produktion, flexibla produkter, snabbare leveranser och lägre kostnader. Skillnaden nu mot tidigare, är dels bättre möjligheter till uppkoppling och enklare att kombinera sensor-teknik och IT-system, men framför allt, den korta tid transformationen (förändringen) förväntas skall ske på.

Med 30 års erfarenhet av systeminföranden till den tillverkande industrin, varav 20 år av dessa som konsult, och med lika många industriella kunder i bagaget, har denna trend blivit mycket påtaglig under de senaste åren. Skiftet sker på bred front där i princip alla tillverkande discipliner berörs av denna snabba transformation. Att tvingas handla under press är ingen optimal situation. Rädslan för att välja fel är påtaglig hos många beslutsfattare med ansvar för IT eller automation, och bara det faktum att det ofta är just dessa två, separata avdelningar som måste samsas om de tekniska besluten, gör ju inte saken enklare.

Ytterligare bevis på den snabba förändringen inom den digitala transformationen i vår bransch, står att läsa om i CGI:s rapport ”Digital Transformation in the Manufacturing Industry”. 

Rapporten slår bland annat fast att vi inom en snar framtid kommer att se hur dagens separata plattformar för exempelvis Product Lifecycle Management, IoT, produktionssystem och tjänsterna kring dessa, konvergerar och är något som kommer att öka kraven på de informationsplattformar som utgör bas för hela verksamheten.

Det har länge varit en självklarhet inom tillverkningsindustrin att dra nytta av plattformar som fokuserar på återanvändning och gemensamma nämnare.

Jag tänker till exempel på modulära designsystem eller inom IT, på ERP-system i olika former. I Norden har vi varit duktiga på att effektivisera och utnyttja dessa. Men i en tid av ökad transformationshastighet räcker det inte längre - det är dags att ta nästa steg.

Vi ser alltså att dagens separata digitala implementationer inom tillverkningsindustrin, ofta byggda på en mångfald av tekniker och nischlösningar, kommer att konsolideras till verksamhetsövergripande och paketerade digitala plattformar. Dessa möjliggör både återanvändning och sammansättning av lösningskomponenter utifrån olika affärsscenarier – allt från att erbjuda enkla produkter och en manual över disk, till en tjänst med artificiell intelligens som helt saknar begränsningar.

Den ökande fokuseringen på produkt- och serviceinnovation i branschen kommer dessutom att ställa krav på att plattformarna behöver kunna hantera och/eller integrera produkt- och assets-relaterad information över alla olika delar i livscykeln: Design, Produktion, Försäljning, Service samt Återvinning. För vad är annars poängen med att utveckla scenarier för exempelvis avancerad service och prediktivt underhåll med hjälp av AI, om informationen om det som installerades inte hanteras på rätt sätt, är tillgänglig eller hålls uppdaterad?

Den utveckling vi ser, sker dels kring den uppkopplade produktionen, men även mot leverantörernas maskinutrustning - i grunden samma fysiska utrustning! Detta är också en av anledningarna till att jag och CGI ser att flera av dessa digitala lösningar kommer att konvergera – över utveckling, produktion och underhåll - hos de flesta tillverkare, inte minst av kostnadsskäl.

Många är kallade men få är utvalda - mångfalden skapar stor osäkerhet i branschen. Bara antalet officiella IoT-plattformar har sedan länge passerat 350 till antal.

De fåtalet plattformar som tillåter konvergens och samtidigt kan hantera öppna standarder och branschspecifika ramverk - kommer att bli framtidens vinnare!

Dessa plattformar förutsätts vara branschspecifika men hämtar skalbarhet, kapacitet och best practices från alla branscher genom ledande molnleverantörer som AWS, MS Azure, Google, etcetera.

Många verksamheter går in i transformationsfasen med mottot: ”Think big. Start small.”  Många har slutligen övervunnit sin rädsla och anammat detta, om än i liten skala. Kanske är det nu dags att tänka större?

För att kunna ta nästa steg behöver de tillverkande företagen anta ett mera holistiskt perspektiv och konsolidera de olika ”mindre” initiativen på en företagsövergripande nivå, horisontalt och vertikalt - allt enligt modellen för Industri 4.0!

About this author

Leif Olsson

Leif Olsson

Director Consulting Expert

Leif har idag rollen som Industry Lead inom manufacturing och transportation i Stockholm och är med sina 35 år inom den tillverkande industrin en av CGI's erfarna experter inom högautomatiserad tillverkning och logistik. PLM, IoT, MES, PLC, SCM, WMS, Lean och Agile. Kort och gott, ...