Man och kvinna som samtalar
Redaktionen

Vad är digital transformation?

2023-02-01

Samhället befinner sig i en intensiv digital transformationsfas. Detta är en lågintensiv revolution som pågått i många årtionden. Det räcker att tänka tillbaka på hur ett apoteksärende gick till för...

Henrik Ahlén

Bättre datadelning behövs för att öka vårdkvaliteten

2020-12-16

SKR:s avsiktsförklaring att rusta upp välfärdens digitala infrastruktur är efterlängtad. Nu finns äntligen möjlighet att modernisera regelverk och standarder för datadelning och informationsöverföring – något som vården är i stort...

Henrik Ahlén

Hur man digitaliserar bort corona-vårdskulden

2020-11-24

Rubriken är medvetet lite provocerande. Givetvis kan man inte lösa utmaningen med den växande vårdskulden efter corona-pandemin enbart med hjälp av digitala tjänster. Men digitalisering kan frigöra vårdresurser och göra...

Man och kvinna som samtalar
Redaktionen

Här är energibranschens utmaningar – och så kan de hanteras

2020-09-02

Förändrade marknadsförhållanden och regelefterlevnad är de största utmaningarna som företag inom energisektorn måste förhålla sig till de närmaste åren enligt CGI:s globala undersökning, ”Global Insights 2020”. Det finns ingen magisk...