Vi är mitt uppe i en omfattande digitalisering. Trots digitaliseringens många fördelar är den också förenad med vissa risker. Att digitalisera en aktivitet bör exempelvis inte innebära att den utförs på samma sätt som tidigare, men digitalt. Då kan många av de digitala möjligheterna och fördelarna gå förlorade.

När du väl har digitaliserat en arbetsprocess eller ett system så går det inte heller att bara luta sig tillbaka. Digitalisering slutar nämligen inte med att en tjänst, en uppgift eller ett system digitaliserats. Verksamheten, kraven, förutsättningarna och omvärlden är i ständig förändring – och det behöver också systemen och de digitala tjänsterna vara. Därför behöver du hitta ett arbetssätt där systemen kan fortsätta utvecklas och anpassas efter nya prioriteringar och med bättre förmågor.

För att kunna göra det på ett bra sätt erbjuder vi CGI:s digitaliseringsfabriker.

CGI erbjuder en enkel och effektiv modell för anpassning och vidareutveckling

CGI:s digitaliseringsfabriker är en förvaltningsmodell med en anpassad och samtidigt standardiserad genomförandemodell, som är enkel, billig och effektiv. Vi använder ett agilt arbetssätt, både för IT och övrig verksamhet. Med scrum, DevOps eller andra agila koncept involveras verksamheten i processen och i prioriteringarna, så att användarna får precis det värde och de funktioner de behöver.

CGI har flera fabriker för olika områden som apputveckling, RPA, digital arbetsplats och AI. Ett område som fått stor betydelse på senare tid är beslutsstöd. Ett beslutsstödsystem kan ge både bättre verksamhetsstyrning, analys och uppföljning och är ett viktigt steg i många offentliga verksamheters övergripande mål att bli mer datadrivna. CGI har bidragit till att skapa många effektiva och användbara beslutsstöd för flera av Sveriges kommuner, som sparat tid och ger dem enhetliga underlag för att bättre driva sina verksamheter.

Med CGI:s digitaliseringsfabriker slipper du stora, riskfyllda och kostsamma projekt och du undviker inlåsningar och dyra komplexa avtal. Istället kan fokus och investeringar läggas på kontinuerlig vidareutveckling i nära samarbete med användare och verksamhet. Det gör att verksamhetens och slutanvändarnas prioriteringar kan förverkligas på ett effektivs sätt och digitaliseringen kan fortsätta utvecklas i takt med verksamheten.

Läs mer om CGI:s digitaliseringsfabriker här:

Digitaliseringsfabriker

CGI kan också bidra till att skapa effektiva strategier för er digitalisering

En genomtänkt digitalisering kan frigöra stora resurser för offentliga verksamheter, som istället kan gå till kärnverksamheter som skola, vård och omsorg, infrastruktur eller försvar. Vi vet att verksamheter inom offentlig sektor vill öka digitaliseringstakten, men att många samtidigt är osäkra på vilka åtgärder som får störst effekt. Därför kan du kombinera CGI:s digitaliseringsfabriker med vårt arbetssätt CGI – Digitaliseringspartnern. Det går ut på att hjälpa verksamheter med att digitalisera utifrån deras individuella behov och uppsatta mål. Digitaliseringspartnern innehåller beprövade modeller och verktyg för att ta fram en målbild samt en tydlig handlingsplan för att nå målen i fråga.

Läs mer om CGI - Digitaliseringspartnern här:

CGI - Digitaliseringspartner