Digitaliseringsfabriker – anpassningsbara resurser för utveckling och förvaltning

Vi hjälper dig att snabbt och enkelt realisera dina idéer kring nästa steg i digitaliseringsresan. Vi säkerställer både det tekniska kunnandet och dialogen med verksamheten för att ta fram lösningar och bidrar med tankar och idéer utifrån vår erfarenhet, både vad gäller teknik, processalternativ och verksamhetspåverkan.

Digitaliseringsfabrikerna är uppsatta för att kunna hantera korta uppdrag, längre projekt och för att aktivt kunna förvalta de lösningar som tas fram.

Våra digitaliseringsfabriker täcker flera viktiga områden som behövs för din digitaliseringsresa, där Automation och Beslutsstöd / Analytics är självklara fokusområden.

Utvecklingskapacitet efter behov

  • Vi säkerställer resurserna när du behöver dem så att de passar din plan.

 

Effektiv utveckling

  • Våra konsulter kombinerar djupt tekniskt intresse med verksamhetskunnande

Nära och omedelbar

  • Du får en personlig och direkt kontakt med någon av våra kunniga medarbetare. Vi tror på enkelheten i den direkta dialogen.

Digitaliseringen kräver nya och flexibla arbetssätt – vi har dem!

Det korta och det långa perspektivet

Med digitaliseringsfabrikerna vill vi kunna tillhandahålla en snabb och kostnadseffektiv utveckling av dina digitala förmågor, men också möjligheten att vidareutveckla lösningarna långsiktigt. Våra arbetssätt, metoder och verktyg är uppsatta för att hantera både det korta och det långa perspektivet. De agila metoderna vi tillämpar vid snabba förlopp används också i förvaltningsskedet där vi tillämpar devops. Du tar produktägaransvaret och vi för dialog med dig kring den kontinuerliga vidareutvecklingen av lösningen.

Kompetensorienteringen

Vi tillhandahåller kompetens både vad gäller aktuellt tekniskt område, t.ex. BI eller RPA, men vi kan också föra verksamhetsdialogen och samverka kring den bästa vägen framåt. Du kommer att samverka med människor som förstår just ditt verksamhetsspråk och det är bl.a. så vi säkerställer att rätt saker blir gjorda.

Flexibla samverkansformer

Även om digitaliseringsfabriker indikerar att vi arbetar på distans så låter vi självklart uppdraget styra arbetsformen. Behöver vi en heldagsworkshop för att lägga ut planen så gör vi det hos dig. Är det så att vi behöver känna oss extra innovativa en dag så knäcker vi nötter tillsammans med alla de tillgängliga workshopmetoderna för att få till inspiration och konkreta lösningar på dina utmaningar.
Men givetvis kan vi bedriva utveckling, test, utbildning och andra centrala projektaktiviteter på distans med stor effektivitet och precision.

 

Våra digitaliseringsfabriker

 

Beslutsstöd till kommuner

Vi har tagit fram och levererat beslutsstöd för kommuner som implementerats hos flera kommuner i Sverige. Lösningen täcker flertalet av kommunens operativa områden. Vi utvecklar, levererar och bedriver iterativ vidareutveckling av dessa lösningar.

Som kommunkund får du en särskild gemenskap med andra kommuner och vi säkerställer samverkan kring utveckling och förvaltning som är gemensam för just dina verksamhetsområden.

Våra kunniga medarbetare kan kommuner och du kan tryggt föra dialogen om nästa steg i din beslutsstödsresa med dem.

Robotic Process Automation (RPA)

Automatisering har traditionellt sett skett genom implementering av nya system. RPA agerar istället som en ny användare av befintlig mjukvara - som digital arbetskraft. Anställ en robot och låt dina medarbetare fokusera på värdeskapande uppgifter. Läs mer här.

Analytics

Alldeles oberoende på var du är i din resa mot insikts- och datadrivna arbetssätt så har vi verktygen och metoderna som behövs för din vidare resa. Vår gemensamma digitaliseringsfabrik för Analytics täcker flera olika industriella områden t.ex. Företagshälsa, Tillverkning och Automotive. Här frodas idéerna och vi utvecklar på de senaste tekniska plattformarna.

Vi arbetar med såväl klassisk Analytics som analys baserat på strömmande data, IoT, sensorbaserad analys etc. Utvecklingen går snabbt och även arkitekturella frågeställningar hanteras inom ramen för den digitaliseringsfabriken.