Johan är en driven problemlösare som älskar att skapa ordning ur kaos. Genom att under hela sin karriär ha arbetat för att automatisera bort sitt eget och andras arbete har Johan en unik insikt i hur teknik kan förenkla vårt dagliga arbete.  

Idag är Johan ansvarig för vår Skandinaviska Practice med inriktning ”Analytics and Automation” och ansvarar för erbjudanden inom områden som analytics, automation, AI, AR/VR och IOT.