Johan Elsner

Johan Elsner

Vice President Consulting Services Central Manufacturing

I takt med att den digitala transformationens utmaningar genomsyrar våra verksamheter, framträder affärssystemen som alltmer kritiska komponenter i denna resa. Systemen som idag är hjärta och lungor i många verksamheter håller koll på masterdata och transaktioner och är ryggraden för att effektivisera processer, integrera olika affärsfunktioner och ge insikter som stödjer strategiska beslut. Denna artikel syftar till att utforska systemens roll i den digital transformationen, belysa utmaningar och möjligheter med att implementera eller uppgradera dessa system och diskuterar den potentiella avkastningen på investeringen som moderna affärssystemslösningar kan medföra.

Vad är ett affärssystem och varför är de viktiga?

Det som en gång var enkla bokföringssystem för att säkerställa ekonomin har idag utvecklats till att vara omfattande plattformar som integrerar alla aspekter av ett företags drift. Globaliseringen och kraven på allt effektivare verksamheter gör att affärssystemen kommer att spela en ännu större roll. Det handlar inte längre om att enbart optimera interna processer utan också förmågan att skapa sömlös integration med externa partners, kunder och andra stödjande digitala teknologier. Verksamhetens integrationsmöjlighet kommer att vara avgörande för att skapa en smidig och anpassningsbar värdekedja – förutsättningen för att fortsätta att skapa #regionalkonkurrenskraft.

Varför byter eller uppgraderar man inte systemen i takt med behoven?

Trots de många fördelarna är processen att implementera eller byta till ett nytt affärssystem långt ifrån enkel. De uppenbara utmaningarna är de höga kostnaderna utan omedelbar nytta, komplexiteten i att integrera systemet med befintliga IT-infrastrukturer men kanske framför allt den anpassning och påverkan verksamheten påtvingas när organisationens arbetsflöden skall anpassas till det nya systemet.

När ska man överväga ett byte?

Moderna system erbjuder betydande möjligheter. Förutom att effektivisera affärsprocesser och på sikt minska operationella kostnader, erbjuder systemen ofta avancerade analysfunktioner som kan transformera stora datamängder till värdefulla insikter. Dessa insikter kan i sin tur användas för att fatta informerade beslut, förutse marknadstrender och förbättra kundupplevelsen. Genom att även välja ett affärssystem förberett för hybridplattformar skapas fördelar såsom skalbarhet, flexibilitet och tillgänglighet genom att kunna använda teknikjättarnas molnkapacitet.

Att motivera en investering i ett modernt affärssystem kommer i de flesta falla att kräva en inteckning i framtida effektivitet. Automatisering av manuella processer och förbättrat beslutsfattandet kan användas för att räkna fram förbättrade finansiella resultat och en starkare konkurrensposition.

Affärssystem som konkurrensfördel

Affärssystemen och stödet för verksamhetens behov är viktiga drivkrafter i den digitala transformationen. Fortsatta teknologiska framsteg, såsom IoT, AI och maskininlärning, kommer att ytterligare förstärka förväntningarna på affärssystemen och förmågan att skapa intelligenta, insiktsfulla och effektiva affärsprocesser kommer att vara nyckeln till konkurrenskraft. Rätt systemstöd för att hålla jämna steg eller vara ett steg före konkurrenternas digitala utveckling kommer därför att vara avgörande för företagens utveckling.

Implementering eller uppgradering av ett ERP-system är utmanande. Men med rätt strategi och genomförande kan fördelarna – inklusive förbättrade processer, ökad effektivitet och starkare datadrivna insikter – avsevärt överstiga de initiala investeringarna. För företag som vill navigera framgångsrikt genom den digitala transformationen, är moderna ERP-system inte bara ett verktyg utan en absolut nödvändighet.

Ta kontakt med Johan om du funderar på att byta eller uppgradera ert affärssystem.

About this author

Johan Elsner

Johan Elsner

Vice President Consulting Services Central Manufacturing

Johan är en driven problemlösare som älskar att skapa ordning ur kaos. Genom att under hela sin karriär ha arbetat för att automatisera bort sitt eget och andras arbete har Johan en unik insikt i hur teknik kan förenkla vårt dagliga arbete. ...