Johan Elsner

Johan Elsner

Vice President Consulting Services Central Manufacturing

Det är ingen hemlighet att digitaliseringen står högt upp på agendan för nästan alla tillverkande bolag. Det ser vi också i vår årliga kundundersökning Voice of our Clients, där digitalisering återigen finns högt upp på ”Topp 3” listan bland tillverkningsföretag. Det är inte konstigt, för rätt utförd kan den innebära stora fördelar.

En av utmaningarna med digitaliseringsaktiviteterna är dock att förändringshastigheten är oerhört snabb och det kan vara svårt att hänga med och förstå vilka vägar som kommer att vara ”rätt” framöver.

Med digitalisering kan repetitiva administrativa rutinuppgifter inom exempelvis inköp effektivt och felfritt hanteras dygnet runt eller tidskrävande administrativa manuella processer kopplat till kvalitetskontroll hanteras via mobiltelefon. På så sätt kan kapaciteten i verksamhet öka och kostnaderna sänkas. Personal kan dessutom frigöra tid och ägna sig åt mer kvalificerat och värdeskapande arbete, som strategisk planering, innovation och ständiga förbättring som höjer kundupplevelse och kundnöjdhet.

En av utmaningarna med digitaliseringsaktiviteterna är dock att förändringshastigheten är oerhört snabb och det kan vara svårt att hänga med och förstå vilka vägar som kommer att vara ”rätt” framöver.

Att en digitaliseringsresa oundvikligen innebär en investering i både tid, externt stöd och nya plattformar höjer tröskeln för att komma ur startgroparna och dra nytta av all den fantastiska konkurrenskraft som tekniken bär med sig. Risken att landa i en skog av olika ”nischade” eller ”skräddarsydda” lösningsförslag är överhängande. Där kan dock en av de starkaste trenderna på systemutvecklingssidan faktiskt vara en väg ut.

Risken att landa i en skog av olika ”nischade” eller ”skräddarsydda” lösningsförslag är överhängande.

Tittar man på de stora systemleverantörerna så rör sig nästan samtliga mot att skapa ekosystem runt sina kärnprodukter där kampen om att i abonnemangsform vara ”först med det senaste” gör att plattformarna, steg för steg, närmar sig varandra ur ett funktionsperspektiv.

De flesta tillverkningsbolag har redan idag någon typ av abonnemang hos Microsoft (MS365), UiPath, Blueprism, Google, Appian, Salesforce eller någon annan systemleverantör, där stora delar av verktygslådan för digitalisering finns ett par knapptryck bort.

Att nästan samtliga systemleverantörer också bygger funktioner för verksamhetsnära utveckling baserade på lowcode/nocode gör att det finns det en enorm potential för dina egna ”excelhjältar” att snabbt skapa automatiserade och digitaliserade lösningar.

Så, gå inte över ån efter vatten. Se i stället till att komma igång med automation och digitalisering med de system och resurser du redan har!


 

About this author

Johan Elsner

Johan Elsner

Vice President Consulting Services Central Manufacturing

Johan är en driven problemlösare som älskar att skapa ordning ur kaos. Genom att under hela sin karriär ha arbetat för att automatisera bort sitt eget och andras arbete har Johan en unik insikt i hur teknik kan förenkla vårt dagliga arbete. ...