En kvinna och en man tittar på en surfplatta

Vad är Robotic Process Automation?

Genom att låta en digital medarbetare hantera repetitiva rutinuppgifter kan du öka kapaciteten, sänka kostnaderna och få gladare personal. Utan komplicerade integrationer. Digital arbetskraft i form av en robot är inte bara snabbare och billigare, utan också mer noggrann. Dessutom skapas mer tid för mänskliga medarbetare att fokusera på värdeskapande uppgifter. När RPA används som ett strategiskt verktyg och i kombination med framgångsrik förändringsledning, skapar det inte bara sänkta kostnader utan också medarbetarnöjdhet och affärsvärde. En ROI på 200-400 procent redan första året är inte ovanligt.

RPA är en sofistikerad mjukvara som automatiserar regelbaserade processer. Den stora skillnaden gentemot traditionell automatisering är att det inte handlar om implementering av en ny mjukvara, utan om en ny användare av den befintliga mjukvaran. RPA replikerar alltså de uppgifter en människa normalt sätt skulle utföra, via samma gränssnitt och licenser. Därmed krävs inga komplicerade systemintegrationer, och effekthemtagningen är betydligt snabbare än med traditionella IT-lösningar.

Den stora skillnaden mellan RPA och traditionell automatisering är att RPA inte handlar om implementering av en ny mjukvara, utan om att tillsätta en ny användare av den befintliga mjukvaran. RPA replikerar alltså de uppgifter som en människa normalt sätt skulle utföra, via samma gränssnitt och licenser. Därmed krävs inga komplicerade systemintegrationer, och därför sker också effekthemtagningen betydligt snabbare än med traditionella IT-lösningar.

Sammantaget kan automatisering med hjälp av en digital medarbetare och RPA leda till ökad flexibilitet och snabbrörlighet, lägre kostnader, högre produktivitet och högre vinster. Det är mycket lättare att skala upp en digitaliserad och robotiserad verksamhet jämfört med att expandera en "traditionell" organisation, då det finns möjligheter att växa rejält med bibehållen kostnadsmassa.

Ladda ner broschyr

 

 

Vi är er partner på er digitaliseringsresan och erbjuder en helhetslösning där vi levererar automationsinitiativ med väletablerat strukturkapital och arbetsmetodik. Vi involverar kunden med kontinuerlig kompetensöverföring och ett starkt mentorskap. Oavsett val av automationsverktyg RPA, Process Mining, Test Automation eller Chatbots så kan digitaliseringsfabrikerna stötta er genom hela resan.

 

 

Leveransmodellen via digitaliseringsfabrikerna säkerställer en stabil automationsresa. Vi arbetar ofta med och optimerar nyttjandet av de IT-landskap och verktyg som redan finns hos våra kunder. Exempel på detta är UiPath och Microsoft Power Platform.

 

 

Styrkan i digitaliseringsfabrikerna ligger i att vi har verksamhetsnära konsulter som förstår processerna och de utmaningar en verksamhet står inför samtidigt som vi har förmågan att hantera ny teknologi och utveckla lösningar baserade på våra kunders behov. Vi har en samlad nationell och global kompetens och erfarenhet av olika stora kunder inom olika branscher.

Bild på hur ett RPA projekt kan se ut steg för steg