Primary tabs

Vad är Robotic Process Automation?

Genom att låta en digital medarbetare hantera repetitiva rutinuppgifter kan du öka kapaciteten, sänka kostnaderna och få gladare personal. Utan komplicerade integrationer. Digital arbetskraft i form av en robot är inte bara snabbare och billigare, utan också mer noggrann. Dessutom skapas mer tid för mänskliga medarbetare att fokusera på värdeskapande uppgifter. När RPA används som ett strategiskt verktyg och i kombination med framgångsrik förändringsledning, skapar det inte bara sänkta kostnader utan också medarbetarnöjdhet och affärsvärde. En ROI på 200-400 procent redan första året är inte ovanligt.

RPA är en sofistikerad mjukvara som automatiserar regelbaserade processer. Den stora skillnaden gentemot traditionell automatisering är att det inte handlar om implementering av en ny mjukvara, utan om en ny användare av den befintliga mjukvaran. RPA replikerar alltså de uppgifter en människa normalt sätt skulle utföra, via samma gränssnitt och licenser. Därmed krävs inga komplicerade systemintegrationer, och effekthemtagningen är betydligt snabbare än med traditionella IT-lösningar.

Automatisera processerna

Styrkan med Robotics, RPA är att du inte behöver ändra processer eller tillhörande mjukvara eftersom roboten kan göra samma uppgifter som en medarbetare gjort tidigare. RPA hör även till ett av de lättaste och snabbaste sätten till hur du kan digitalisera din verksamhet. 

Sammantaget kan detta leda till ökad flexibilitet, lägre kostnader, högre produktivitet och högre vinster. Det är mycket att lättare att skala upp en digitaliserad och robotiserad verksamhet jämfört med att expandera en "traditionell" organisation, då det finns möjligheter att växa rejält med bibehållen kostnadsmassa.

Hur börjar, eller fortsätter, man sitt digitaliserings- och robotarbete?

Vi erbjuder en helhetslösning (Automation Framework) där vi ansvar för hela processen från att bygga ett business case till att sköta hela driften av din RPA.

Vi erbjuder även till exempel Robot-as-a-Service (RaaS) vilket innebär att du kan hyra robotar av oss till en månadskostnad.

1. Identifiering

Vi genomför en kontroll av era förutsättningar för digitalisering och robotisering. Under arbetet identifierar vi de processer som kan dra störst nytta av automatisering samt skapar en handlingsplan för hur dessa fördelar ska uppnås. Sammanfattningsvis tar vi fram en road map som beskriver vilken digitaliserings- och robotiseringsstrategi som passar bäst för er.

2. Robotisering

Utifrån handlingsplanen arbetar vi tillsammans med er för att identifiera rätt lösningar/leverantörer, engagera intressenter och optimera de utpekade processerna. Under förändringsprojektet levererar vi de lösningar och erbjuder det stöd som krävs för att din digitalisering/ robotisering ska bli framgångsrik.

3. Uppföljning

Med vår samlade erfarenhet från flera kundcase har vi stor erfarenhet av olika verksamheter, insikten om affärsvärdet samt hur man optimerar resultatet med RPA. Vi säkerställer att du får ut maximalt värde av din automatisering genom att följa upp feedback från intressenter såväl som identifierade KPI:er. Baserat på denna information optimerar vi sedan processer och utfall som ger bästa resultat.

4. Förvaltning

Vi kan även sköta om driften och förvaltningen av er digitaliserings- och robotiseringslösning. Fördelarna med detta är att vi då enkelt kan fortsätta att identifiera era specifika behov och hur vi på bästa sätt kan hjälpa er vidare och optimera er digitaliserings- och robotiseringslösning.

Vår styrka är att IT och verksamheten alltid jobbar nära varandra, och med vår samlade globala kompetens och erfarenhet kan vi erbjuda anpassade lösningar oberoende av bransch och storlek.

När du kontaktar oss så kommer vi att identifiera era behov av digitalisering och robotisering.