Customer experience

En framgångsrik kundupplevelse innebär nöjdare och lojalare kunder, färre förlorade köp och ökad tillväxt. Det handlar om att skapa förutsättningar för nya sätt att skapa värde för sina kunder. CGI hjälper företag att förbättra sin kundupplevelse och att utveckla ett kontinuerligt förbättringsarbete kring denna. Läs mer

Digital development

Med ett kombinerat fokus på affärskrav, tekniska förutsättningar och användarnas behov hjälper vi våra kunder att hantera alla typer av utmaningar, digitala som analoga. Läs mer

Digital transformation

CGI arbetar med kunder i alla branscher för att leverera digitala förmågor genom hela verksamheten, från strategiutveckling och teknisk implementering till att förvalta tjänster. Vi förstår de branschspecifika behoven och har ett nära samarbete i varje steg längs den digitala resan. Läs mer

Innovation

Innovation är en viktig komponent i alla strategier, men väldigt få är nöjda med sina resultat från innovationsarbetet. Vi gör innovation till en kontinuerligt styrd process fokuserad på verkliga användarbehov och skapandet av unika värden, vilket ökar er förmåga att leverera innovationsresultat med önskad hastighet och effekt. Läs mer

Robotic Process Automation (RPA)

Automatisering har traditionellt sett skett genom implementering av nya system. RPA agerar istället som en ny användare av befintlig mjukvara - som digital arbetskraft. Anställ en robot och låt dina medarbetare fokusera på värdeskapande uppgifter. Läs mer

User experience (UX)

Användarupplevelsen, som är synonymt med UX-design eller user experience, är en av de centrala delarna för att lyckas i den digitala transformationen. En lösning som är enkel och anpassad efter användarens behov ger fler återbesök och i förlängningen ökad lönsamhet för företaget. UX-design handlar således om att optimera användarupplevelsen genom att kundanpassa lösningen och samtidigt underlätta för företag att driva framgångsrika affärer. Läs mer

Kollegor står framför white board tavla och brainstormar medan de tittar på post-it lappar i olika färger