19 November 2019

Användningen av AI, artificiell intelligens, ökar snabbt och därmed också behovet av etiska riktlinjer för hur den används. IT&Telekomföretagen har därför tillsammans med åtta medlemsföretag arbetat fram en branschkod med riktlinjer för hur man kan arbeta ansvarsfullt med AI.

Ny branschkod för AI
Ny branschkod för AI

Branschkoden lanserades idag på på AI Summit 2019, där Conny Svensson, AI-ansvarig på CGI och en av initiativtagarna, höll en kort presentation och lämnade över koden till näringsminister Ibrahim Baylan.

"Området utvecklas väldigt snabbt. Det finns andra initiativ till branschkoder i omvärlden men de är ofta väldigt omfattande med komplicerade policyramverk. Vår ambition har varit att ta fram riktlinjer som är enkla, handgripliga och anpassade till svenska förhållanden - som man faktiskt kommer att använda", säger Conny Svensson.

Branschkoden ska kunna användas av alla typer av verksamheter och vilar på tre principer: Ett mänskligt och hållbart samhälle, Förståelse och Inkludering.

"Med koden vill vi visa att branschen vill ta ansvar för att bygga ett hållbart samhälle med människan i centrum. Det är första gången branschen tar det greppet men det är nödvändigt för vårt förtroende och i förlängningen för att kunna ta tillvara på den potential som AI erbjuder om vi använder den rätt", säger Conny Svensson.

Följande företag har tillsammans med IT&Telekomföretagen varit delaktiga i framtagandet av branschkoden för AI: Avanade, CGI, Ericsson, EQT Partners, Microsoft, Norna, Tendium och Tieto.  

AI Summit är ett samarbete mellan AI.Hub, IT&Telekomföretagen och Teknikföretagen. Syftet med AI Summit är att illustrera hur näringslivet, forskningsinstitut och offentlig sektor behöver jobba tillsammans för att hitta banbrytande lösningar inom AI, artificiell intelligens.

Länk till branschkoden.