”Hur ni skapar en datadriven organisation” Har ni sett den titeln på någon föreläsning på senaste tiden? Eller kanske: ”Data är det nya guldet, eller varför inte oljan”? Slitna uttryck, men framför allt har de ett ensidigt fokus på data. Data har ju alltid varit den mest grundläggande byggstenen i informationsåldern, så varför pratar vi så mycket om det nu? Är det förresten rätt sak att fokusera på? Och vad är det för typ av data vi pratar om?

Den insiktsdrivna organisationen, till skillnad från den datadrivna, tar med det mänskliga perspektivet, den analoga datan

För några år sedan exploderade AI, Artificiell Intelligens, som den hetaste nya teknologin som alla ville prata om. Inte heller den är någon ny teknik egentligen, men nytto- och mognadsgraden har ökat markant och därav det nyfunna intresset. Är det något som AI mår riktigt bra av så är det stora datamängder. Vi har äntligen funnit en riktigt bra anledning att samla på oss data. Även Big Data var något som var på allas läppar för många år sedan innan AI exploderade, men det fick aldrig något riktigt tydligt värde – man skulle bara ha alla sina data i en massa sjöar.

Med stor mängd kvalitativ data och med allt mer avancerade AI-modeller så kan vi åstadkomma en massa fantastiska saker som vi människor inte är kapabla till. Exempelvis läste jag häromdagen om en AI-modell som var tränad på att avgöra om någon hade corona bara genom att lyssna på deras hosta, något som inte ens den mest tränade doktor klarar av. Extrapolerar vi dessa framsteg så behöver vi bara ännu mer data för att kunna skapa AI-modeller som inte bara fattar rätt beslut i det operativa arbetet här och nu, utan även hur verksamheter ska utvecklas och drivas framåt. Tillsammans med RPA och annan robotik skapar vi autonoma organisationer som fungerar som självkörande bilar. Vi behöver ingen ratt, inga människor. Vi behöver bara mer data.

Med stor mängd kvalitativ data och med allt mer avancerade AI-modeller så kan vi åstadkomma en massa fantastiska saker som vi människor inte är kapabla till

Det är i denna spännande och kittlande men även dystopiska framtidsdröm, som vi har dragit lite fel slutsatser. Vi tror att bara vi har tillräckligt mycket data så kan det driva och utveckla en organisation, som om det vore någon typ av drivmedel. Men då verkar vi glömma något väldigt viktigt: Data är inte bara digital, det finns även analog data. Den kommer från alla anställda i företagen, alla kunder som konsumerar tjänsterna verksamheten producerar och alla andra människor som berörs på ett eller annat sätt. Människor har en massa egenheter, drömmar, värderingar, tankar, erfarenheter, idéer, drivkrafter, funderingar, behov och sociala kopplingar som är väldigt svåra att omsätta i datapunkter. Denna datavolym är oändligt mycket större än den digitala data som vi samlar på oss idag.

Mycket fokus ligger idag på att se till att data inte innehåller någon bias, någon inbyggd snedvridning av verkligheten. AI lovas vara fritt från fördomar och subjektiva bedömningar, något som lyfts fram som en av de stora fördelarna. Men det är just de subjektiva egenskaperna som gör oss alla till de individer vi är, som gör oss mänskliga. Tar vi bort dem så blir vi inget mer än vandrande datafabriker, robotar, som agerar förutbestämt utifrån angivna ingångsvärden.

För nästan exakt två år sedan skrev jag denna lite längre artikel med titeln ”När varför blir det viktigaste”. När jag läser den nu igen så tycker jag att den fortfarande håller, men jag skulle vilja ta ner den från den abstrakta, nästan filosofiska höjden, till att konkretisera dess budskap till hur vi ska använda data på bästa sätt i våra organisationer.

Hur förenar vi digital och analog data, som kräver helt olika angreppssätt och förmågor, för att skapa en kvalificerad insikt som går att agera på?

Om vi försöker definiera vad det är för värde vi försöker skapa utifrån data så blir svaret hur jag än vänder och vrider på det, att det handlar om någon typ av insikt. En insikt är en ny, djupare förståelse av något som kan fungera som beslutsunderlag att agera utefter. För att en insikt ska vara värdefull behöver den vara relevant och kvalitetssäkrad, men den kan också tas fram från flera olika källor och det är här vi kommer till kärnan av problematiken, eller möjligheten, beroende vilka glasögon man har på sig. Hur förenar vi digital och analog data, som kräver helt olika angreppssätt och förmågor, för att skapa en kvalificerad insikt som går att agera på?

Det vore lite förmätet att tro att det finns ett svar på denna fråga och än mer att jag skulle sitta på det svaret, men jag tror att jag skulle kunna formulera några punkter som kan vara bra att ha med sig när man funderar på detta inom sin egen organisation. Mycket tror jag handlar om att hitta nya metoder, arbetssätt och roller för att hantera frågan:

  • Förstår organisationen hur viktig och strategisk data är? Förstår den skillnaden på olika typer av data som beskrivet ovan och finns en strategi hur man hanterar dem?
  • Finns den kompetens, den kultur och de tekniska plattformar som krävs för att få fram rätt insikter och analyser baserade på digital och analog data i organisationen?
  • Har organisationen rätt samarbeten och ekosystem kring data för att inte enbart titta inåt utan även utåt på den marknad man verkar på?
  • Är det möjligt att arbeta tvärfunktionellt i organisationen för att få fram sammanvägda insikter, eller existerar silos och osynliga väggar som förhindrar samarbeten?
  • Har rätt personer tillgång till insikterna? Är de lätta att förstå utan risk för misstolkningar och är det tydligt vilka alternativ som finns för att fatta det bästa besluten?

Den insiktsdrivna organisationen, till skillnad från den datadrivna, tar med det mänskliga perspektivet, den analoga datan. Den sammanför förnuft och känsla och nöjer sig inte med att svara på frågan VAD? när beslut ska fattas, utan vill också ha svar på frågan VARFÖR? När vi vet varför kan vi också agera korrekt för vi förstår de underliggande faktorerna och inte bara de digitala krusningarna på ytan. Vi har kommit till INSIKT.


Om du tycker ämnet är intressant och vill diskutera hur du kan göra din verksamhet mer insiktsdriven, kontakta mig direkt så tar jag gärna ett samtal om detta.


 

About this author

Man och kvinna som samtalar

Redaktionen

På CGI arbetar experter inom en lång rad områden. Om du vill veta mer, kontakta oss.