Primary tabs

Leif Olsson

Med över 30 års erfarenhet av verksamhetsutveckling och produktionsnära IT, med ena örat mot rälsen för att ständigt förbättra sig själv och sina kunder, är Leif en av CGI:s allra mest erfarna och efterfrågade experter inom den tillverkande industrin.

From this author

IT snabbt och långsamt öppnar för det sömlösa kundmötet

18 September 2017 En två-hastighets IT-arkitektur hjälper företagen att utveckla kundorienterade lösningar i högre takt, samtidigt som utfasning av äldre system med lägre behov av uppdateringar genomförs med en lägre takt. För att lyckas med detta behöver man inrymma detta inom samma arkitektur. Många tillverkande ...

Digital transformation inom tillverkningsindustrin: Dags att sluta vara rädd och konsolidera de digitala initiativen

15 Juni 2017 Enligt CGI:s egen internationella undersökning CGI Global 1000 befinner sig nästan 90 procent av CGI:s kunder inom tillverkningsindustrin mitt uppe i pågående digitaliseringsprojekt. Drivkrafterna är som vanligt ökade volymer, ökad kvalitet, flexibel produktion, flexibla produkter, snabbare ...