En grupp barn som återvinner

Strategier för en hållbar utveckling inom diskret tillverkning

De flesta företag som arbetar med diskret tillverkning  har ett stort behov av att ta fram strategier för hållbar utveckling. Avgörande för ledande företag är att de har hunnit längre i sina digitaliseringsprocesser och att de är bättre än andra på att dra nytta av insamlade data. Även ditt företag kan dra nytta av ökad digitalisering för att bättre kunna utvärdera och förädla värdekedjor med hållbarhet och effektivitet i fokus.

Marknadens ökande krav på hållbarhet, kundanpassning, spårbarhet, mobilitet och automatisering gör att företag vinner på att samarbeta med en leverantör som behärskar både IT och OT (Operational Technology).  Vi på   CGI har erkänd expertis inom dessa områden från flertalet branscher, så med våra affärskonsulter tillsammans med vårt ledarskap får du som kund rätt saker att hända.

Våra tjänster och lösningar

 

En hållbar framtid

Vi hjälper ditt företag att:

  • sätta strategier
  • accelerera satta mål
  • mäta utsläpp
  • minimera waste
  • nå full spårbarhet

CGI har utvecklat spårbarhetslösningar för de mest krävande tillämpningarna inom diskret tillverkning. Vi har egenutvecklade IP, vi mäter utsläpp från rymden, vi paketerar koncept med ”real time measurement”.   

 

IT-system och infrastruktur

För att ditt företag ska kunna hantera framtidens tillverkning behöver systemen vara moderna och skalbara. En strategi kring ERP/PLM/MES/CRM/WMS behövs för att nå mål inom effektivitet, hållbarhet, kvalitet och kostnader. Med CGI’s breda erfarenhet av både system och införanden, kan vi hjälpa ditt företag oavsett befintlig miljö och typ av produktion. 

Trender:

  • molnbaserad infrastruktur 
  • effektiva och säkra värdekedjor
  • uppkopplade fabriker 

Läs mer om våra infrastrukturtjänster

Industri 4.0 – skapar framtiden

För att vara konkurrenskraftiga behöver företag väsentligt öka sin digitalisering, bland annat genom ökad flexibilitet och effektivare automatisering. Inom Industri 4.0 nyttjar företag data till att driva tillväxt och öka hållbarhet, följden blir att spårbarhet av material inom och mellan företag blir allt mer viktigt.

Molntjänster och automatisk analys är viktiga redskap för att företag ska kunna fatta rätt beslut och hålla en snabb förändringstakt. Det är vägvinnande att samarbeta med en partner som har lång erfarenhet inom Industri 4.0. CGI behärskar och satsar på Industri 4.0, vi har utvecklat mängder av lösningar för den diskreta industrin inom bl.a. automatisering, bild-/dataanalys, AI/AR-baserad produktion och underhåll, autonom produktion och logistik.

Cybersecurity – ta kontroll

En ökad uppkoppling inom industrin ökar samtidigt hoten mot Cybersecurity, det är komplext när infrastruktur finns i både Cloud och on-prem.

CGI hjälper ditt företag att ta kontrollen. Läs mer