Tjänster inom Cybersecurity

Certifikattjänster

Tillit är nyckelordet för de flesta organisationer och processer. Vi måste kunna lita på att den som har tillgång till våra system och tecknar avtal är den som hen säger sig vara. Läs mer

eID – paketerad tillit

All verksamhet bygger på att man med säkerhet kan säga att den information man har är korrekt, att den kommer från någon man litar på och att en person är den de säger sig vara. Läs mer

IAM (Identitetshantering)

CGI:s utgångspunkt är att väl fungerande hantering av identiteter och behörigheter till stor del handlar om kontroll och styrning av involverade parter och gränssnitten mellan inblandade processer. Läs mer

Rådgivning – Informationssäkerhet

I en omvärld som ständigt förändras och nya hot är ett faktum, är det viktigt att befinna sig i framkant av utvecklingen. Läs mer

Security Operations Centers (SOC)

Säkerhet är ingenting som implementeras över en natt. Vi bygger en stabil grund som utgår ifrån verksamhetens behov. Våra hyllade säkerhetstjänster används globalt för att möjliggöra innovativa lösningar och samhällsviktiga funktioner. Läs mer

Signature Service

Med Signature Service öppnar sig nya möjligheter för digitala signaturer i det svenska eko-systemet av e-legitimationer. Läs mer

Sårbarhetsanalys

Security Assessment Services (SAS) är en samling tjänster för att identifiera tekniska sårbarheter i IT-system. Läs mer

Säkerhet handlar om att göra det enkelt att göra rätt

Om det är enkelt att göra rätt, då är det betydligt mer troligt att användare följer de regelverk och policys som verksamheten har. Läs mer

Cybersecurity ökar medvetenheten om riskerna

Inom Cybersecurity bygger vi in säkerhet i alla aspekter av verksamheten: från infrastruktur och nätverk till mobilappar, utbildning av medarbetare och den kontinuerliga verksamheten.

Tillsammans med våra kunder bedömer och analyserar vi potentiella cyberrisker. Vi kan övervaka IT-miljöer i realtid, upptäcka hot och se till att nödvändiga lösningar implementeras. Detta bidrar till att säkerställa att kontinuerlig verksamhet bibehålls även under en cyberincident.

Våra erbjudanden omfattar konsulttjänster och utbildning, integration och implementering av säkerhetslösningar samt managerade tjänster, med andra ord erbjuder vi inom Cybersecurity allt från granskning och compliance till policyer och arkitektur. 

Kan AI garantera din IT-säkerhet?

Den snabba utvecklingen av artificiell intelligens och maskininlärning har skapat en stor potential för IT-säkerhetsbranschen när man långt snabbare och enklare kan upptäcka hot. Säkerhetsleverantörer tävlar om att utveckla och marknadsföra nya och effektivare sätt för att upptäcka skadliga beteenden. Läs mer