Vår globala erfarenhet hjälper oss att förutse och hantera nya attacker, och CGI:s förmåga att hjälpa våra kunder lokalt skapar en kraftfull kombination för varje kund. Globalt har vi ett nära samarbete med internationella säkerhetsorganisationer och standardiseringsorgan.

CGI är en av få leverantörer som har tre officiellt godkända anläggningar för säkerhetscertifiering– i Kanada, Storbritannien och USA, inklusive vårt CGI Federal Cyber Innovation Lab.

Vårt arbete i den privata och offentliga sektorn i Europa, Nordamerika, Asien och Stillahavsområdet, gör att vi är väl insatta i cybersäkerhet utifrån alla aspekter – teknologiska, verksamhetsmässiga och juridiska. Cyberhoten är globala, men behoven varierar lokalt. Som lokal säkerhetspartner har vi kunskap om den lokala miljön och kan snabbt vara på plats för att hantera en incident.

Målet med allt vårt arbete är att ge våra kunder sinnesro att fokusera på det viktigaste – göra sina kunder eller medborgarna nöjd och att få verksamheten att utvecklas med lönsamhet.