CGI:s utgångspunkt är att väl fungerande hantering av identiteter och behörigheter till stor del handlar om kontroll och styrning av involverade parter och gränssnitten mellan inblandade processer. Det är det som kallas Identity Access Management.

En kritisk framgångsfaktor inom IAM är att angripa området som helhet och samla alla berörda parter (HR, bemanning, livscykelhantering av information, system och resurser, verksamhet, informationssäkerhet, revision och IT) för att få dem att samverka tillsammans och arbeta på ett enhetligt sätt mot ett gemensamt mål.