Tillit är nyckelordet för de flesta organisationer och processer. Vi måste kunna lita på att den som har tillgång till våra system och tecknar avtal är den som hen säger sig vara. Att en maskin eller enhet i en lösning för Internet of Things är vad det säger att det är. Att data som ett system skickar till en annat är rätt data, med dess integritet intakt. Vi arbetar med att bygga och säkerställa förtroende genom certifikat.

Organisationer behöver en sömlös kombination av intelligent teknik, intelligens om hot och intelligensen hos briljanta sinnen hos högkvalificerade cybersecurity-proffs. något CGI kallar True Intelligence. En viktig del av att bygga en komplett säkerhetslösning är att säkerställa att man kan lita på resurserna och människorna. Att lita på fel person, data eller maskin skulle kunna få mycket allvarliga konsekvenser. Men det går att lösa detta säkerhetsproblem genom att bygga och säkerställa förtroende, med hjälp av certifikat.

Ett certifikat är en liten datafil med krypterad information genererad av en certifikatleverantör och tilldelad en person, en enhet, en server eller annat. Certifikatet används tillsammans med användarens autentisering, t.ex. lösenord eller biometrisk information, och säkerställer att användaren, enheten och data är äkta.

Fler och fler organisationer upptäcker att det är både utmanande och tidskrävande att organisera sina egna lösningar för kryptering och certifikat. CGI Certificate Services är en lösning där CGI hanterar hela infrastrukturen och allt underhållsarbete som behövs för en säker och hållbar lösning.

För att läsa mer, ladda ner certifikattjänster - grunden för förtroende (pdf på engelska).