I en omvärld som ständigt förändras och nya hot är ett faktum, är det viktigt att befinna sig i framkant av utvecklingen. Med hjälp av CGI:s rådgivning inom informationssäkerhet tillhandahålls de kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att hantera den miljö där nya hot och risker konstant dyker upp på agendan. CGI:s konsulter kan med erfarenhet från tidigare uppdrag och lärdomar från CGI:s globala nätverk av experter leverera erfarenhet och kontinuitet. Med kompetenta rådgivare i ryggen kan ni fokusera på er kärnverksamhet, så att ni kan fortsätta befinna er i framkant. 

CGI Produktblad:

Lösningar som passar behoven

Att bransch- och verksamhetsspecifika regelverk påverkar organisationer i olika utsträckning är självklart. Det är därför viktigt att säkerhetsarbetet utgår ifrån organisationens interna samt externa förutsättningar för att på så vis hitta organisationens optimala säkerhetsnivå.

Att uppfinna hjulet på nytt är sällan resurseffektivt eller gynnsamt för det slutgiltiga resultatet. För att ge våra kunder maximal nytta för sina investeringar inom säkerhet strävar vi alltid efter att utveckla kundens etablerade säkerhetsarbete och därmed dra nytta av tidigare investeringar.

För stora och små behov

CGI:s säkerhetskonsulter stödjer våra kunder inom allt från utförande av säkerhetsanalyser till löpande rådgivning och trendspaning. Oavsett om målet är att höja säkerhetsnivån eller få ett väl utfört säkerhetsarbete bekräftat är en utomståendes perspektiv ovärderligt för en rättvis bedömning. 

Säkerhet i verksamheten 

För oss på CGI är det viktigt att säkerhet genomströmmar alla delar av verksamheten och inte ses som ett komplement. Genom att inkorporera säkerhetsaspekter i den dagliga verksamheten och dess processer kan man öka säkerhetsmedvetenheten och bedriva ett systematiskt och riskbaserat arbetssätt. 

I vår bok är säkerhet ingenting som man blir klar med. När implementationen av nya säkerhetsåtgärder och system är klar övergår arbetet till att följa upp, utvärdera och analysera resultatet.