När information blir allt viktigare för organisationer och företag blir de olika ansvarsrollerna inom IT- och informationssäkerhet också alltmer verksamhetskritiska.

Information är värdefull och behöver skyddas efter behov. Ett bra informationssäkerhetsarbete är en förutsättning för effektiv och korrekt informationshantering. Genom ett systematiskt arbete med informationssäkerhet kan organisationer öka kvaliteten i och förtroendet för sin verksamhet.

Ladda ner och läs mer i PDF:en.