När information blir allt viktigare för organisationer och företag blir de olika ansvarsrollerna inom IT- och informationssäkerhet också alltmer verksamhetskritiska. 

I en omvärld som ständigt förändras och nya hot är ett faktum, behöver Informationssäkerhetschefen (CISO) inte bara förstå verksamheten, utan också hur man på ett riskbaserat, systematiskt och kostnadseffektivt sätt säkerställer att informationen hanteras säkert och att system/infrastruktur fungerar optimalt.

Anlita en Informationssäkerhetschef (CISO) med rätt erfarenhet och kompetens. Ladda ner och läs mer i PDF:en.