Den snabba utvecklingen av artificiell intelligens och maskininlärning har skapat en stor potential för IT-säkerhetsbranschen när man långt snabbare och enklare kan upptäcka hot. Säkerhetsleverantörer tävlar om att utveckla och marknadsföra nya och effektivare sätt för att upptäcka skadliga beteenden i nätverk, datorer och tjänster, såväl som avvikande beteenden hos användarna.

Molnbaserad analys av säkerhetsdata skapar också en enorm potential när begränsningar för lagring och datakapacitet blir mindre påverkande. Om man tittar på allt surr kring framväxande teknologier, såsom artificiell intelligens och maskininlärning, kan man tro att tekniken kommer att lösa alla säkerhetsproblem. I själva verket kan tekniken på egen hand inte göra skillnad när det gäller säkerheten.

För att försvara sig mot befintliga och framväxande hot mot säkerheten, även när vi utnyttjar de tekniska möjligheter som erbjuds, behöver organisationer en integrerad kombination av intelligent teknik, information från övervakning, och intelligens av briljanta sinnen hos högkvalificerade säkerhetsproffs. Det kallar vi True Intelligence.

Under True Intelligence samlar vi avancerad teknik, beprövade processer, information om hot och skickliga, engagerade människor med enda syftet att få kontroll över din digitala verksamhet.

Med allt detta i åtanke kan du föreställa dig hur detta synsätt kan förändra hur cybersäkerheten kan förstärkas i din organisation. Vad som händer om du kan kombinera artificiell intelligens med uppdaterad relevant insikt om framväxande hot och realtidsövervakning. Och om du dessutom kan ytterligare förbättra bilden genom videoanalys i CCTV-system, starka identiteter för både människor och maskiner, saker med tydlig situationsmedvetenhet och kontinuerlig övervakning av intelligenta sensorsystem som ständigt lär sig och anpassar sig till förändringar i miljön.

För att besvara frågan i inledningen: artificiell intelligens, maskininlärning och avancerad analys är kraftfulla verktyg i händerna på kunniga och smarta människor som kan hantera dem. Vi gör detta genom att kombinera vårt 40-åriga arv för att arbeta i de mest krävande IT-miljöerna över hela världen med våra bästa metoder och den senaste tekniken, samtidigt som vi ständigt arbetar för att hjälpa våra kunder att nå deras mål.