Kvinna utanför fabrikslokal

En tillverkningsindustri i förändring - Industry 5.0

Många industrier går igenom Industry 4.0 med digitala förändringar i rask takt. Fler och fler börjar även blicka mot nästa stora steg – Industry 5.0, vars möjligheter och mål sträcker sig bortanför det enbart tekniska. Framåtblickande tillverkningsföretag söker nu efter ett sätt att ena människa och maskin, IT och driftsteknik (OT), och göra hela verksamheten redo för framtidens industri. ​

Tillverkning är redo att bli en i hög grad automatiserad verksamhet, som drivs av autonomt beslutsfattande och hyper-personaliserade produkter för att uppfylla de allt högre ställda kraven på resurseffektivitet och miljömässig hållbarhet. Genom att sammanlänka tidigare skilda ekosystem kommer er verksamhet kunna skapa nya intäktsströmmar, erbjuda innovativa tjänster och utveckla hållbara produkter i en cirkulär ekonomi.​

Unified Manufacturing – ett helhetsgrepp om den digitala fabriken​

Det finns många fördelar med en digital fabrik. För att göra verklighet av de senaste innovationerna och trenderna och omsätta dem i praktiken på ett effektivt sätt krävs dock riktlinjer, tydlighet och kontinuerlig support.​

CGI finns här för att hjälpa er navigera och fånga möjligheterna. Vi har experter över hela världen som hjälper till från start till mål, för att implementera och förverkliga er strategiska vision och nyttja möjligheterna med Industry 4.0 och på längre horisont även Industry 5.0.​

Ladda ner broschyr

Robot i lagerlokal

Ladda ner broschyren Unified Manufacturing

Solar panels

Hållbarhet

Miljö och hållbarhet är centralt för framtidens industri, inte minst då traditionella försörjningskedjor utmanas av fler och striktare hållbarhetskrav. ​ Ökade hållbarhetsmål för produkter och processer är en central drivkraft för förändring inom tillverkningsbranschen, inte minst i Sverige och övriga Skandinavien där hållbarhet står högt på agendan. ​ “Gröna” fabriker och produkter är en viktig del i den hållbara försörjningskedjan. Med teknikens hjälp kan ni som tillverkningsföretag nyttja digitliseringen för att förändra och förbättra verksamheten med hänsyn till miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.​

Uppkopplad och ansluten

Trådlös teknik sammankopplar och ansluter allt: maskiner, enheter, system och människor. Vartefter IT och driftsteknik sammanförs och tillverkningen blir allt mer automatiserad, är digitalisering av äldre maskiner oerhört viktig då all data behövs för en så resurseffektiv analys som möjligt.​

Digital och pappersfri

Oavsett om det gäller att effektivisera och automatisera manuella processer, eller helt fasa ut papper, så utvecklas tillverkningsindustrin snabbt. Digitalisera processer och integrera dem med ert MES- och affärssystem för att bli mer effektiva och förbättra genomströmningen och kvaliteten.

Datadriven

Ta tag i utmaningen med okända data och få möjlighet att utnyttja rätt data för att ta beslut baserade på insikter. När tidigare outnyttjade data satts i ett sammanhang och givits mening kan den bidra till att driva automationsprogram, maskininlärning och mer avancerad AI-teknik.​

IT/OT-säkerhet

Med mer uppkopplade enheter och processer kan verksamheten bli mer exponerad och sårbar för cyberattacker. Här behöver ni prioritera en ordentlig riskbedömning av era IT/OT-miljöer för att proaktivt kunna ta till rätt säkerhetsåtgärder och förebygga attacker innan de sker.​

Cloud för fabriker

Pandemin har synliggjort hur sårbar leveranskedjan kan vara. En flytt av produktion och planering till molnet kan öka er motståndskraft. Att vara molnbaserad kan också bidra till större nytta för globala verksamheter, där molnet kopplar samman geografiskt spridda produktionsanläggningar, människor och partners i hela värdekedjan.

People in business meeting

Digital Factory – Att förverkliga Unified Manufacturing i framtiden fabrik

En digital fabrik hjälper er att nå målen för Industry 4.0 och börja förbereda för Industry 5.0, med en människocentrerad verksamhet som är hållbar på riktigt. Den digitala fabriken är dessutom designad med era affärsmål i fokus. Den kommer att ge er konkreta resultat och bidrar med påtagliga fördelar för hela verksamheten.​

Läs mer

Digital transformation är en unik resa för alla företag. Att ställa om till att bli en digital fabrik kräver fokus på fyra kärnområden: teknik, processer, människor och organisation, samt information och data.​

CGI:s Manufacturing Atlas är ett ramverk som med en holistisk metod adresserar vart och ett av dessa fyra kärnområden för att stötta er digitala transformation – från att göra en inledande förstudie och fatta investeringsbeslut till att lansera lösningar och kontinuerligt leverera förbättringar. Den tar hänsyn till hela verksamheten, inte bara IT-miljön, och ger en tydlig överblick över prioriteringar, strategi och utmaningar.​

Ladda ner broschyren Manufacturing Atlas​.

Ladda ner broschyr