Man som står och håller upp sin Ipad framöver stor utgrävning av mineraler

CGI in metals and mining

CGI in metals and mining

I en tid av kraftig förändring, där standarden och kraven inom de miljömässiga och sociala områdena ökar, kan det vara en utmaning att möta förväntningar från såväl investerare som samhället i stort. För att kunna möta sina intressenters förväntningar är det viktigt för verksamheter att prioritera kostnadsbesparingar, effektivitet och digital mognad.

Innovation har också kommit att bli en allt mer strategisk differentiering som efterfrågas av investerare. Dessutom måste metall- och gruvföretag vara agila så att de snabbt kan hänga med och agera på de nya möjligheterna och hantera de utmaningar som den gröna ekonomin bidrar med

Ladda ner PDF

För att bemöta dessa utmaningar måste metall- och gruvföretag ha:

  • En tydlig strategi och tydliga prioriteringar
  • Djupa insikter om rådande omständigheter i sin omvärld
  • Processer för att integrera och förena människor, teknik och maskiner
  • Kunskap om hur man bäst utnyttjar och tillämpar data och ny teknik
  • Motståndskraftiga och agila digitala värdekedjor som innefattar hela flödet end to end
  • Ett ekosystem av partners som delar värderingar och har en gemensam syn på hållbarhet
 

Insikter från 2021 Voice of Our Clients visar:

87 procent av cheferna ser hållbarhet som en mycket viktig faktor för att kunna skapa värde.

Läs mer om Voice of our Clients inom industri