Sveriges industrier står inför en enorm omställning för att uppnå hållbarhetsmålen i Parisavtalet och Agenda 2030. De flesta har påbörjat sin resa, men renheten är inget värt om du inte kan bevisa det – och det behöver kunna bevisas i hela leveranskedjan.

När vi nu rör oss bort från fossila bränslen och samtidigt blir ett mer digitaliserat samhälle ökar behovet av resurser, så som mineraler. Därmed måste gruv- och förädlingsindustrin öka produktionen av de mineraler som utgör grunden för allt från vindkraftverk och smartphones till bilbatterier. Stål- och gruvindustrin står för 10 procent av Co2 utsläppen i Sverige och en omställning ger således en stor effekt miljömässigt. Att företagen kan bevisa sin renhet, det vill säga att man inte dopat siffrorna och hållit processen ren, kommer bli en viktig del i deras konkurrenskraft i framtiden.

– Den hållbara omställningen har sitt ursprung i fyra aspekter. Allmänheten ställer krav, lagstiftning förändras och blir striktare. Utvecklingen inom Teknik och digitalisering stödjer förändringsresan och inte att förglömma kommer den kommersiella aspekten. Du kommer i slutändan även finansiellt tjäna på att ha en hållbar industri – och förlora på att inte ha det. Men för att tjäna på det krävs det att det går att bevisa för slutkonsumenten att hela produktionsledet är hållbart, förklarar Robert Ylitalo, Vice President Manufacturing på CGI.

Standardiserade system behövs för att bevisa renheten

För att kunna skapa en transparent kedja där företag och industrier kan bevisa en hållbar process krävs det att man börjar mäta, digitalisera, automatisera och lagra data i en högre grad. Därefter krävs det att alla led i kedjan kan dela data med varandra på ett smidigt och säkert sätt. Förenklat handlar det om att samtliga led tillsammans ska kunna visa en obruten hållbarhetskedja.

– Möjligheten till direkt och exakt spårning och lagring av data i relation till hållbarhet i hela kedjan finns i de flesta fall inte uppbyggt idag. Därför måste samtliga led i produktionen komma överens om ett gränssnitt och en process där man på mikro- och makronivå kan avläsa data ända från utvinnandet av materialet, till transport av den förädlade produkten och till sist hur det syns när den färdigställda varan finns i exempelvis en butik. Där kommer IT-bolagen in som kan analysera och förfina datan så det blir till information som enkelt kan avläsas och utgöra beslutsunderlag, säger Robert Ylitalo. 

Sverige ligger i framkant

I norra Sverige planeras investeringar på över 107,5 miljarder euro under 20 år, främst inom stål-, gruv-, energi- och teknikindustrin i Norrbotten och Västerbotten. Syftet är att få fram naturmaterial genom gröna energieffektiva processer. Miljökonsekvenserna av denna övergång till koldioxidfri gruvdrift och koldioxidfritt stål är enorm. Den totala effekten inkluderat hela leveranskedjan motsvarar en reducering på två tredjedelar av Sveriges årliga koldioxidutsläpp. 

Nyligen meddelade SSAB, att man via det svenska företaget HYBRIT som grundats av LKAB, SSAB och vattenfall har levererat världens första fossilfria stål till fordonstillverkaren Volvo. Några veckor efter denna leverans presenterade Volvo ett autonomt lastfordon, det första fordonet av fossilfritt stål.

 Den senaste tiden har även Mercedes-Benz anslutit sig till att använda grönt stål.

– Detta har möjliggjorts tack vare en stark historia av innovation i Sverige och visar att vi har ett stort försprång gentemot andra länder. Men värdet av att påvisa renheten i hela processen kommer öka och därför måste vi satsa på att göra den data som krävs för detta mer tillgänglig. Som världsledande IT- bolag med lokal anknytning i norra Sverige är detta något som vi har stor insyn i, och förmåga att hjälpa till med. Vi har bland annat nyligen inlett ett samarbete med det svenska spårbarhetsföretaget TrusTrace. Med deras plattform kommer vi kunna hjälpa våra kunder att skapa bättre spårbarhet i hela kedjan. Vi arbetar även tillsammans med ESA för att skapa en digital tvilling av jorden där det initiala målet att jobba med livsmedelsflödena. Att nyttja rymdteknik ger stora möjligheter inom miljö och spårbarhet, avslutar Robert Ylitalo.

Vill du veta mer om hur vi på CGI jobbar inom metals and mining läs mer här