Man och kvinna som samtalar
Redaktionen

Vad är digital transformation?

2023-02-01

Samhället befinner sig i en intensiv digital transformationsfas. Detta är en lågintensiv revolution som pågått i många årtionden. Det räcker att tänka tillbaka på hur ett apoteksärende gick till för...

Rut Meyersson
Rut Meyersson Afrell

Innovation för hållbarhet – Design Thinking

2022-12-07

Det kan knappast ha gått någon obemärkt förbi att vi går in osäkrare tider. Med en stigande inflation och stor oro som sprider sig på världens marknader förändras nu företagens...

Fredric Saller
Frederic Saller

Nytt fokus på kundupplevelsen när B2B lär av B2C

2022-12-06

Customer Experience (CX) har varit de senaste åren ett viktigt fokus för marknadsledare på B2C-marknaden (Business to consumer). Idag ser vi ett växande intresse av detta även i B2B-branschen (Business...

Bild på Torsten Bernström
Torsten Bernström

Beredskap – Det nya normala, eller?

2022-11-29

Vad är ett ”normalläge”? Ofta när det talas om beredskap så utgår man från ett normalläge som förändrats och som kan föranleda beredskapshöjningar av olika slag. Detta inom ramen för...

Torsten Foese
Torsten Foese

Flytta dina stordatorapplikationer till molnet

2022-10-06

Stordatorer är viktiga för många organisationer och har tjänat dem väl. Antalet personer som kan hantera, utveckla och stödja stordatorsystem minskar dock nästan timme för timme. Detta innebär att du...

Man och kvinna som samtalar
Redaktionen

ESG: Vad är ESG och varför är det viktigt?

2022-10-04

ESG står för environmental, social & governance och är ett sätt att mäta hur hållbart ett bolag är. I denna artikeln går vi in närmare på ESG och dess betydelse

Pasi Söderberg
Pasi Söderberg

Reflektioner från Cyberförsvarsdagen 2022

2022-09-19

Jag närvarade vid Cyberförsvarsdagen den 13 september anordnad av Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF). Det var idel eminenta föredragshållare såsom Generaldirektör för Försvarets Radioanstalt (FRA), Generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och...