Pasi Söderberg
Pasi Söderberg

Reflektioner kring cybersäkerhet

2024-06-25

Cybersäkerhet är i allas mun. Efter att ha jobbat med säkerhet under närmare 20 år, så vill jag dra några slutsatser av min erfarenhet. Hotbilden har ökat generellt i både...

Anders Andersson
Anders Andersson

Fördelarna med NIS 2

2024-06-24

Nya Cybersäkerhetslagen, Sveriges version av NIS 2 och CER), är i skrivande stund ett halvår bort och det är hög tid att prioritera upp förberedelserna. Men låt er inte luras...

Johan Elsner
Johan Elsner

AI – Nästa industriella (r)evolution?

2024-06-18

Vi är många som länge har pekat på det snabbt växande AI området som något paradigmskiftande. Det vi kan konstatera är att tekniken inte längre bara är en vision av...

Man och kvinna som samtalar
Redaktionen

Hur vi säkrar samhällsviktiga samhällsfunktioner

2024-06-12

Hur kan vi förstå kopplingen mellan en välplanerad krigsorganisation och betydelsen av krigsviktiga samhällsfunktioner, inklusive vad som tidigare betecknades som K-företag? Även om denna viktiga del av kalla-krigets svenska totalförsvar...