Jenny Thernström Gärtner profilbild
Jenny Thernström Gärtner

Hybridprincipen underlättar både jobb och vardag

2024-05-15

På CGI arbetar vi enligt hybridprincipen. Detta innebär att våra medarbetare antingen kan arbeta på distans, på våra kunders kontor, eller från CGI:s kontor. Hybridprincipen ger våra medarbetare förutsättningar att...

Johan Elsner
Johan Elsner

Affärssystem – kvarnsten eller möjliggörare?

2024-05-14

I takt med att den digitala transformationens utmaningar genomsyrar våra verksamheter, framträder affärssystemen som alltmer kritiska komponenter i denna resa. Systemen som idag är hjärta och lungor i många verksamheter...

Jennica Skånberg
Jennica Skånberg

Detta är A och O i resan att byta affärssystem

2024-04-09

Hur lyckas ni er implementering av nytt affärssystem? Vad är nyckeln till ett framgångsrikt projekt? Det är avgörande att alla berörda i företaget har en samsyn kring vad som skall...

Patrik Mardell
Patrik Mardell

Utan en effektiv elförsörjning stannar tillverkningsindustrin

2024-03-15

För många verksamheter och företag, särskilt inom tillverkningsindustrin, har elförsörjning och de stigande elpriserna blivit en allt viktigare fråga. Energiförsörjning har också blivit en betydelsefull parameter när företag överväger att...