Jakob Hedelin
Jakob Hedelin

Gå direkt till nästa patient utan att passera datorn! 

2023-03-19

Vi behöver fler händer i vården, men som SKR skriver i rekryteringsrapporten 2020 ”Möt välfärdens kompetensutmaning” så kommer det inte att finnas tillräckligt med händer. Det finns inte EN lösning...

Håkan Blomqvist
Håkan Blomqvist

Totalförsvaret och Galileo - Europas globala navigationssystem

2023-03-17

Det äldsta position- och navigationssystemet hos Sjöhistoriska är astrolabium från 1329, vilket är ett höjdmätningsinstrument som används för att bestämma latituden genom att mäta höjden på himlakroppar över horisonten. Namnet...

Henrik Sjöstedt
Henrik Sjöstedt

Hur hantering av API:er kan gynna hybridmoln och innovation

2023-03-16

Många företag har idag en brokig uppsättning applikationer och system. Många av dem är också ålderstigna och av en mer monolitisk struktur, inte sällan egenutvecklade legacy-system. Till det har nyare...

Rut Meyersson
Rut Meyersson Afrell

Innovation för hållbarhet - Business model innovation

2023-03-16

Tidigare i år kom Circularity Gap report ut, som visade hur vi backar i den cirkulära utvecklingen. Där går att läsa att ”stigande materialutvinning har minskat den globala cirkulariteten: från...

Pallavi Kilania
Pallavi Kilania

Att få stelbenta banksystem att hänga med i räntesvängarna

2023-03-07

Vi lever i händelserika tider. Det kan te sig spännande, men från ett ekonomiskt perspektiv är turbulensen och oförutsägbarheten ofördelaktig för de alla flesta. Inflation och stigande räntor påverkar många...

Jens Christian Volhøj
Jens Christian Volhøj

Fördelarna med DevOps när du går mot molnet

2023-03-03

När digital närvaro, tjänster, applikationer och service blivit helt avgörande för företags existensberättigande, blir det också viktigt att ha en snabb och effektiv process för applikations- och tjänsteutveckling. Näringslivshistorien är...

Man och kvinna som samtalar
Redaktionen

Vad är Human Resource Management (HRM)?

2023-03-01

Oavsett bransch och storlek på er organisation så utgör personalen er viktigaste resurs. Med HRM kan ni se till att förbättra era resultat, behålla personal och effektivisera er rekrytering. Detta...

Eric Pettersson Ruiz
Eric Pettersson Ruiz

Sanningen bakom Web3

2023-02-10

Flum, flummigare, flummigast? Det är nog Web3… Låt mig förklara vad detta avser. De senaste åren har det inte bara talats mycket om Web3. Riskkapitalbolag och andra har dessutom investerat...