Regelefterlevnad, ett allt mer krävande område

Kraven på rapportering, datahantering och regelefterlevnad har satt stor press på många verksamheter. Ständiga nya och mer komplexa krav, information som är utspridd över olika system och leverantörer samt personalkrävande...

Jan Westlund
Jan Westlund

Point of Sales - inte en punkt utan ett helt flöde

2022-06-10

Handeln har påverkats enormt av pandemin och många hävdar att branschen tagit ett utvecklingsprång som motsvarar 5-7 år, på bara några månader. I en nyligen släppt undersökning från SOTI framkommer...

Amr Cherif
Amr Cherif

Att organisera för en mer digital tillverkning

2022-06-09

För många verksamheter ligger inte den största utmaningen med att införa ökad digitalisering eller genomföra en digital transformation i tekniken – utan i organisationen.