Gustav Ruthgård
Gustav Ruthgård

Säker digital kommunikation, vad är det?

2023-11-21

För en effektiv välfärd där individens behov sätts i centrum, är digital samverkan mellan organisationer avgörande. Utbyte av känslig information behöver därför hanteras löpande och på ett säkert sätt. Under...

Anette Lindblom
Anette Lindblom

Så rankar du din kommun högre bland företagare

2023-10-23

Var hamnade din kommun i Svenskt Näringslivs kartläggning av det lokala företagsklimatet? Funderar du på hur du kan hjälpa din kommun att ranka er högre? Det har vi på CGI...

Bild på Torsten Bernström
Torsten Bernström

Hur svag är den svagaste länken?

2023-10-23

Ensam må vara stark, men NATO:s princip bygger på att tillsammans är vi tryggare och starkare. Vi ställer upp för varandra. En för alla – alla för en. Ofta är...

Daniel Silvborn
Daniel Silvborn

Vem ska betala för det resurskrävande beredskapsarbetet?

2023-10-20

Sverige har länge varit en förebild inom många områden, men när det kommer till krisberedskap har vi fortfarande en lång väg tillbaka från dagens uppenbart bristfälliga beredskap. Samtidigt har den...