Maria Fridén

Maria Fridén

President Consulting Services, Manufacturing and Transportation

Tillverkningsindustrin beräknas generera cirka 1 812 petabyte (PB) data varje år1, vilket är mer än de flesta andra branscher som exempelvis kommunikation, finans, och detaljhandel. Det gäller dock att navigera rätt för att få en långsiktig och effektiv datahanteringsstrategi på plats, som både tar höjd för spännande innovation med AI och samtidigt uppfyller de hårdare reglerna som träder i kraft på området.

För att utveckla teknisk och digital autonomi i Europa har EU arbetat intensivt med en rad regleringar för datahantering och digitala tjänster. En av dem, The European Data Act, har som syfte att harmonisera tillgången på och användningen av data inom EU och skapa ett ramverk för datadelning, som påverkar både individer och företag.

I korthet innebär The European Data Act att tillverkare och tjänsteleverantörer måste låta sina användare, oavsett om de är företag eller individer, få tillgång till och återanvända data som genereras vid användningen av produkterna och tjänsterna, som ju kan sträcka sig från en kaffemaskiner till ett vindkraftverk. Detta är högaktuellt för tillverkningsföretag och leverantörer av tjänster kopplade till produkterna.

Det är ännu inte helt tydligt vilka effekter regleringen kommer att få och hur tillverkande företag och andra relaterade aktörer påverkas. Det som dock är helt klart är att tillverkningsföretag måste tänka till både en och två gånger på hur de ska lägga upp sin datastrategi. Det finns en rad anledningar till detta och jag tänkte belysa några av dem här.

 • Immateriella tillgångar
  Ett tillverkningsföretags IP är ofta grundstenen i verksamheten och en avgörande konkurrensfördel. När möjligheten och även kraven på att dela med sig av data ökar, är det viktigt att förstå hur mycket och vilken data som kan delas utan att det riskerar att äventyra verksamhetens immateriella tillgångar.
 • Spårbarhet
  Kraven ökar på hållbarhet och spårbarhet för tillverkande företag. Till det kan också läggas att den cirkulära ekonomin utvecklas snabbt, vilket innebär att många tillverkande verksamheter också vill eller måste återvinna och återanvända material eller hela eller delar av produkter. Med EU:s taxonomi kommer dessutom hårdare krav på ESG-rapportering, där det kan bli böter om inte rapporteringskraven uppfylls. För att kunna göra detta på ett effektivt sätt, och samtidigt ta höjd för framtida spårbarhets- och rapporteringskrav, behöver verksamheten bestämma vilken data som ska sparas, vilken teknik som ska användas och vilken säkerhet som måste omgärda den. Blockchain är här en mycket intressant teknik som också kan underlätta för spårbarhet och fraktinformation, men det bör också vägas mot hållbarheten, då blockchain inte anses vara en allt igenom grön teknik, på grund av energikrävande processer.
 • Cybersäkerhet
  När tillverkningsföretag blir alltmer uppkopplade, som en följd bland annat av OT-tekniken, utgör det också ytterligare en attackvektor för cyberskriminella. Infektering med skadlig kod kan ha flera olika mål, som exempelvis industrispionage, men oftast har den ekonomiska syften. Det gör att cybersäkerhet behöver uppvärderas i produktionssystemen med särskild hänsyn till datahantering, eftersom känslig och viktig data ofta tas gisslan vid utpressningsattacker.
 • Effektivisering
  För många tillverkningsföretag är produktivitet och effektivitet alltid högt på dagordningen. Det blir också än viktigare om tillväxtkurvan planar ut. Genom att centralisera data och få bättre kontroll över applikationer och infrastruktur är det möjligt att hitta ytterligare effektiviseringsmöjligheter. Genom att utveckla en tydlig Master Data Management, blir det också enklare att applicera AI-teknik. Det kan i sig leda till att nya effektiviseringsmöjligheter kan identifieras, tillsammans med ökad produktivitet eller minimering av produktionsstopp.

Det är inte helt enkelt att balansera alla delar, möjligheter och krav relaterade till datahantering och datasäkerhet. Det behöver göras på ett sätt som både stöttar företagets långsiktiga strategi och samtidigt uppfyller de krav och regler, som nu i rask takt införs, relaterade till datahantering. Det kan också vara en utmaning för de flesta företag att fullt ut förstå de kommande regleringarna och vad kraven innebär för just er organisation och affär.

Här kan vi på CGI bistå. Jag har själv jobbat länge med tillverkande företag och inom CGI finns mycket stor erfarenhet och kunskap om tillverkningsindustrin. För att bättre kunna utvärdera vilka initiativ som får störst effekt kan vi exempelvis göra en proof-of-value. Det kan ge värdefull vägledning i vad de kommande regleringarna innebär för er organisation, hur ni anpassar er strategi och lägger en plan för såväl effektiv datahantering och compliance, som framtida AI-investeringar.

Vi har också specialistkompetens som täcker hela värdekedjan för tillverkningsföretag, exempelvis inom inköp, CRM, ERP, OT, produktion och logistik samt för att utveckla cirkulära flöden och cirkulär ekonomi. Med CGI:s kompetens inom systemlösningar, tjänster, infrastruktur, processutveckling, förändringsledning, säkerhet och hållbarhet kan vi uppnå flera mål inom ramen för ett och samma uppdrag.


https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/consumer-industrial-products/articles/ai-manufacturing-application-survey.html

About this author

Maria Fridén

Maria Fridén

President Consulting Services, Manufacturing and Transportation

Maria Fridén is a Unit Manager and key client lead in the manufacturing industry. Throughout her career at CGI, Maria has experienced various leadership roles. Currently, she oversees three major teams within Dynamics and Data Insight, focusing on clients in the manufacturing sector.