Johan Elsner
Johan Elsner

AI – Nästa industriella (r)evolution?

2024-06-18

Vi är många som länge har pekat på det snabbt växande AI området som något paradigmskiftande. Det vi kan konstatera är att tekniken inte längre bara är en vision av...

Man och kvinna som samtalar
Redaktionen

Vad är Artificiell Intelligens (AI)

2022-08-01

Artificiell intelligens (AI) innebär att vi med datorers hjälp kan utgöra sådant som tidigare krävde mänsklig intelligens. Läs vår artikel och lär dig mer om AI