Artificiell intelligens, även kallad AI, är ett område inom forskning och teknik som syftar till att få datorer att göra saker som tidigare krävde mänsklig intelligens för att lösa. Detta innefattar uppgifter som att göra bedömningar, lösa problem, ta beslut, analysera data och hitta mönster, med mera.

En viktig aspekt av artificiell intelligens är miljön i vilken den verkar. Förutom programvaran och hårdvaran som krävs för att AI-systemet ska kunna fungera, måste AI också ha tillgång till data. Datan behöver vara relevant för uppgiften som ska lösas och kan vara allt från text, bilder och video till sensor- eller platsdata.

Artificiell Intelligens förutspås av många att få en större påverkan på mänskligheten än vad internet har haft. Redan nu används AI i stor utsträckning inom en mängd olika områden, från industrirobotar till röstassistenten i din mobiltelefon. Men av allt att döma har vi bara sett början på AI-revolutionen.

AI: Europeiska kommissionens definition

Enligt EU-kommissionen ska AI definieras som en maskins förmåga att visa människoliknande drag, såsom resonerande, inlärning, planering och kreativitet. Vidare anser kommissionen att AI bör delas in i två olika grupper:

  • Mjukvara: artificiell intelligens i form av sökmotorer, virtuella assistenter, igenkänningssytem, m.m.
  • Förkroppsligad AI: robotar, IoT, självkörande fordon, m.m.

Källa: Europaparlamentet

 

Hur används artificiell intelligens?

Trots att mycket av diskussionen kring AI handlar om vad tekniken kan tänkas  kunna göra i framtiden så används faktiskt AI redan idag i allt från mobiltelefoner till sjukvård och tillverkningsindustri.

Den typ av AI som används idag kallas smal artificiell intelligens, eller Artificial Narrow Intelligence (ANI) på engelska. Kännetecknande för ANI är att den löser ett specifikt problem som vi människor har tränat den på att lösa. Den saknar med andra ord möjlighet att ta egna beslut oberoende av den data den har programmerats med. Dock kan denna typ av AI utrustas med ett begränsat minne (limited memory) som gör att de kan ta beslut baserat på tidigare erfarenheter. Just limited memory-tekniken utgör grunden för den AI som är tänkt att finnas i självkörande bilar.

Till vardags stöter vi på smal AI hela tiden, utan att vi själva är medvetna om det. Det kan till exempel vara när du använder en strömningstjänst, köper något på internet eller googlar efter lokala pizzerior. Inom arbetslivet hittar vi AI i bland annat robotar, avancerade analysverktyg och i viss sjukvårdsutrustning för att nämna några exempel.

De två högre nivåerna av avancerad AI – generell intelligens och superintelligens – finns än så länge bara på forsknings- och idéstadiet. Utvecklingen inom detta område går dock mycket snabbt, så vi bör inte bli förvånade om någon lyckas bygga en dator med mänskligt intellekt inom vår livstid.

Fyra typer av artificiell intelligens som används idag

Som vi nämnt tidigare så används redan AI inom en mängd olika områden och det är främst inom dataanalys som AI visat sig mest behjälplig. Tack vare avancerad artificiell intelligens kan idag vi bearbeta enorma mängder data i flera dimensioner – blixtsnabbt och i stort sett felfritt. Tekniken är idag så pass avancerad att den går att tillämpa inom i stort sett alla branscher. Förutsatt att du kan definiera problemet som ska lösas så kan du allt som oftast att hitta en AI-modell som gör jobbet. 

När det kommer till tillämpning av AI i dagens arbetsliv så brukar man tala om fyra olika typer av artificiell intelligens. Dessa är: 

  • Assisterad intelligens: Denna form av AI assisterar människor till att utföra uppgifter bättre och mer effektivt.
  • Automatiserad intelligens: En dator sköter monotona och standardiserade uppgifter istället för att låta personal utföra dem manuellt.
  • Förhöjd (augmented) intelligens: En dator utför avancerade analyser och presenterar insikter och mönster som hjälper människor att fatta bättre beslut.
  • Autonom intelligens: Beslutsfattning och utförande av uppgifter är helt automatiserade. AI:n agerar självständigt, dvs. utan mänsklig inblandning. Självkörande bilar är ett exempel på område där autonom intelligens används.

Se videon “Vad är AI?”

Genom att spela upp denna video samtycker du till att Google/YouTube behandlar dina uppgifter och använder cookies - Läs mer.

På sidan AI & Avancerad analys kan du läsa mer om hur vi på CGI arbetar med att tillämpa artificiell intelligens hos våra uppdragsgivare.

De tre nivåerna av avancerad artificiell intelligens: 

Nivå 1: Artificiell smal intelligens (ANI)

Artificiell smal intelligens är än så länge den enda typ av AI som vi lyckats skapa.

Denna form av AI är målinriktad och utformad till att utföra en specifik sak, vilket den ofta är väldigt skicklig på att utföra. Dock ska man komma ihåg att smal AI, hur intelligens den än verkar, har ett väldigt begränsat användningsområde. Med andra ord är den väldigt ointelligent när det kommer till saker utanför dess primära fokusområde. Till skillnad från de högre nivåerna av avancerad AI så har ANI inte som mål att härma mänskligt beteende och tänkande.

Nivå 2: Artificiell generell intelligens (AGI)

Nästa nivå av AI är artificiell generell intelligens. Men vad menas då med generell intelligens? Enligt de forskare som jobbar med denna form av avancerad AI bör generell intelligens förstås som intelligens likvärdig en människas, inklusive medvetande om sin egen existens. Som ni hör är detta science fiction, och inget pekar mot att vi kommer se denna typ av kraftfull AI inom den närmaste framtiden. För att detta ska fungera krävs nämligen en dator som fungerar likadant som våra hjärnor. Och för att lyckas med detta måste vi först få mer kunskap om hur våra egna hjärnor faktiskt fungerar.

Nivår 3: Artificiell superintelligens (ASI)

Den tredje och högsta nivån av avancerad AI kallas ASI, eller Artificial Super Intelligence. Med detta menas en superdator vars intelligens och förmåga vida överstiger vår mänskliga hjärna. Eftersom ASI, liksom AGI, än så länge bara är tankeexperiment så finns det inget konkret att säga om den i dagsläget. Vad det kommer att innebära rent existentiellt att inte längre vara den mest intelligenta “livsformen” på planeten är en fråga för filosoferna att brottas med. 

Vilken roll kommer AI att spela de närmsta 10 åren?

Allt pekar åt att artificiell intelligens (AI) kommer att förändra hur vi lever, arbetar och interagerar med varandra. Hur snabbt detta sedan kommer ske återstår att se.
Fler och fler företag och organisationer arbetar redan nu aktivt med att tillämpa tekniken i sina verksamheter och ser AI som ett sätt att öka produktiviteten, minska kostnaderna och hantera stora mängder information.

Rent praktiskt kommer detta innebära att samarbetet mellan människor och maskiner kommer bli allt vanligare. Inte minst inom sjukvården där AI förutspås komma att utgöra ett viktigt verktyg till att kunna ställa säkrare diagnoser, i ett tidigare stadie.
Snart kommer självkörande fordon att vara ett vanligt inslag på våra vägar, vilket kommer förändra transport- och logistiksektorn i grunden. Likaså kommer antalet robotar inom industrin att både bli fler och kunna utföra mer avancerade arbetsuppgifter.

Kort sagt står vi inför en gigantisk samhällsomställning de närmaste tio åren. I takt med att AI blir vanligare kommer det också att bli allt viktigare för människor att ha kunskap om tekniken. Detta innebär inte bara teknisk kunskap, utan även förståelse för hur tekniken påverkar oss och vår omvärld.

CGI är en av medgrundarna till den icke-vinstdrivande organisationen AI Sweden som är Sveriges nationella centrum för tillämpad AI. Organisationens mål är att snabba på användningen av AI för att stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft, men också att förbättra livet för alla som bor i Sverige.

Klicka här för att komma till AI Swedens hemsida.

About this author

Man och kvinna som samtalar

Redaktionen

På CGI arbetar experter inom en lång rad områden. Om du vill veta mer, kontakta oss.