Stockholm, Sverige, 13 november, 2023 - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) planerar att investera 1 miljard CAD (motsvarande cirka 8 miljarder SEK) i den fortsatta utvecklingen av artificiell intelligens, AI-tjänster och -lösningar under de kommande tre åren. Målet är att kunder ska kunna gå från experimentering till implementation och minska tiden från idé till att ny AI-teknik genererar intäkter.

"CGI har under lång tid levererat intelligent automation och AI-teknik som del av våra tjänster och lösningar, inte sällan i våra egna produkter,” säger Leif Alama, Senior Vice President och chef för CGI i Sverige.

”Vi är för närvarande engagerade i och har tidigare också levererat ett stort antal projekt som är baserade på, eller använder AI-teknik i olika former och som ger kunderna konkreta och mätbara resultat."

CGI:s investeringsplaner inkluderar utveckling och expansion av företagets AI-relaterade konsulttjänster, leveransplattformar och acceleratorer samt ansvarsfull och etisk användning av AI-teknik. De omfattar också utveckling av AI-stöd och funktionalitet i paketerade lösningar, rekrytering och utbildning av anställda samt effektivisering av verksamheten med hjälp av interna AI-verktyg.

"I takt med att nästa generations AI-tjänster utvecklas och kundernas efterfrågan ökar, fokuserar vi på att utöka våra resurser och vår kapacitet både globalt och lokalt här i Skandinavien,” säger Rakesh Kapoor, VP och chef över Financial Services på CGI i Sverige.

”Vi är i början av en ny innovationsvåg. Det affärsvärde som AI kommer att leverera uppnås genom att kombinera mänsklig expertis med etisk användning av möjligheterna som den nya tekniken ger.”

CGI:s metodik och konsultramverk tar upp ett brett spektrum av potentiella risker och möjligheter, och stödjer samarbete med kunder och partner för att designa och bygga en solid grund för AI-användande utan att kompromissa med säkerhet, regelefterlevnad och etik.

En del av investeringen kommer att gå till vidareutveckling av CGI PulseAI, en plattform för hyperautomation, konversations-AI och andra verktyg. Plattformen är byggd för att integreras sömlöst med verktyg från tredje parter. CGI PulseAI innehåller över 35 förtränade AI-modeller.

"Våra paketerade branschlösningar för kommuner, regioner, myndigheter och företag kommer att dra stor nytta av den vidareutvecklade AI-tekniken och möjliggöra helt nya tjänster för våra kunder”, säger Robert Book, Vice President Consulting Expert, Banking, på CGI i Sverige. ”Vi har redan integrerat PulseAI:s beslutsmotor, maskininlärning, naturlig språkbehandling och annan intelligent automation i många av våra globala produkter.”

Enligt Robert Book är bank och finans en av de mest digitaliserade branscherna. Att implementera tjänster som möjliggörs av den nya AI-tekniken kommer att få stor påverkan, som att sänka kostnader och skapa bättre kundupplevelse.