Artificiell Intelligens (AI) har potentialen att bli en av mänsklighetens största förändringar sedan vi utvecklades från homo sapiens. Det är spännande och intressant – men frågan är om vi är redo för vad som kommer att hända? Förstår vi riskerna och inser vi vilket tungt ansvar vi fått? I en serie om tre blogginlägg resonerar CGI:s Conny Svensson om förhoppningar och farhågor med AI.

Vi har alla sett filmerna om hur robotarna tar över världen och förslavar människorna eller utrotar oss då vi är det största hotet mot jordens fortlevnad. Jag kan inte förneka underhållningsvärdet men det är inte på det sättet som AI kommer bli ett hot eller en utmaning för oss.

Det har kommit ett antal mer tankeväckande filmer på senare tid som tar AI på mer allvar och ser på hur relationen blir mellan människa och AI då AI uppnår den nivå där det kan interagera med oss på ett naturligt sätt. En av de filmerna är "Her" som tar upp konceptet hur en man blir förälskad i ett AI, utan vare sig robotar eller explosioner. 

Det dröjer innan vi uppnår AGI (Artificial General Intelligence) vilket innebär att vi kan kommunicera med en artificiell intelligens som med en annan människa. Enligt Googles utvecklingschef Ray Kurzweil kommer att det att dröja 30 år medan andra säger att det händer under detta sekel.

Smala specialister

De bästa AI systemen idag är väldigt imponerande i det de gör, och de gör ett bättre jobb än människor på just sina specifika områden. Men de kan inte diskutera universums stora frågor så förvänta er inte att bli förälskade i er nästa bil med autopilot, inte av den anledningen i alla fall. Denna AI, så kallad smal AI eller ANI (Artificial Narrow Intelligence) har tagit väldigt stora kliv de senaste åren. Gartner har utsett AI till den viktigaste trenden 2017 vilket kommer att ytterligare elda på utvecklingen.

En anledning till att AI nu är moget för att användas i större skala beror delvis på att vi nu har tillgång mycket större datamängder (Big Data) som AI kan lära sig av, så kallad machine learning. Det som är annorlunda med AI system mot vanliga IT system, som driver de mesta omkring oss idag, är att AI inte är uppsatt av massa regler som skrivits av en utvecklare utan är helt drivet av data. Data har alltid var en viktig tillgång, men nu är den helt väsentlig.

Uppfostra, inte programmera

Det vanligaste idag är att vi människor strukturerar och talar om för AI vad det är för typ av data den ser, detta är en helt annan typ av kompetens än programmering, men det som man forskar mycket på nu är helt självlärande system som själv tolkar data och skapar mening av det. Då blir vår roll precis som när en förälder uppfostrar ett barn, vilka värderingar ska den ha, har den tolkat situationen korrekt, vad är korrekt beteende?

När vi lyckas göra detta tillgängligt för fler än bara de bästa AI-experterna så kommer vi plötsligt kunna dra helt nya lärdomar och slutsatser av all den data som vi redan har i våra system idag. Men då gäller det också att vi är bra föräldrar. Vi har redan sett exempel på hur AI-system som öppnas för informationsflöden utifrån och dialoger med människor snabbt kan börja uppföra sig oacceptabelt. Och då måste vi kunna förklara varför det blev fel och visa för AI:n hur den istället kan tänka.

Här kan du läsa fortsättningen i del 2

Här kan du läsa fortsättningen i del 3

About this author

Man och kvinna som samtalar

Redaktionen

På CGI arbetar experter inom en lång rad områden. Om du vill veta mer, kontakta oss.