CGI och Google utökar samarbetet inom branschspecifik innovation och ansvarsfull användning av generativ artificiell intelligens (AI). 

CGI utökar sitt partnerskap med Google för att driva innovation inom ansvarsfull användning av AI-teknik (artificiell intelligens). Partnerskapet kommer att hjälpa kunder att bättre utnyttja generativ AI, specifikt anpassad för deras bransch, och snabbare uppnå resultat. Avtalet innefattar också att CGI kommer att utnyttja Google Cloud Platform (Google Cloud) för att förbättra kapaciteten i företagets lösning CGI PulseAI, en hyperautomations- och beslutsmotorplattform, som använder AI och maskininlärningsmodeller för att leverera intelligent processautomation med hög prestanda.

 AI ligger högst upp på agendan i de diskussioner CGI har med kunder runt om i världen som söker rådgivning kring hur de på ett ansvarsfullt sätt kan gå från AI-experiment till implementation och samtidigt öka avkastningen på sina investeringar, säger George D. Schindler, CGI:s CEO och koncernchef. Det utökade partnerskapet med Google är en av våra viktigaste globala allianser. Samarbetet kommer att bidra till att vi kan utveckla och leverera nya AI-baserade tjänster och lösningar och även ge våra konsulter fler möjligheter till kompetensutveckling.

 Generativ AI förändrar i grunden hur många företag verkar, vilket främjar en ny typ av moln som kan gynna så gott som alla delar i en verksamhet, säger Thomas Kurian, CEO för Google Cloud. Genom att använda Google Clouds ledande GenAI-funktioner kan CGI hjälpa kunder att få tillgång till helt nya insikter som hjälper dem att förbättra både sin verksamhet och sin produktivitet.

Googles Vertex AI kommer att göra det möjligt för CGI PulseAI att bygga pålitliga och branschspecifika språkmodeller som möjliggör utveckling och implementation av unik generativ AI-användning för kunder. Exempelvis kan Google Clouds betrodda data göra det möjligt för CGI PulseAI att förfina en skräddarsydd modell, kallad "FinPulseAI", för kunder inom bank- och finanssektorn. På samma sätt kan unika modeller utvecklas för andra branscher, så att CGI PulseAI bättre och snabbare kan anpassas efter kundernas branschspecifika behov. 

Google Clouds robusta och skalbara infrastruktur kommer också att innebära att kunder snabbare kan implementera CGI PulseAI-tjänster, då lösningen hanterar alla dator- och minneskrav, ökar anpassningsmöjligheterna och möjliggör ett bredare utbud av tjänster. Genom att Google Cloud och CGI PulseAI integreras kan kunder bättre möta dagens verksamhetskrav, samt förutsäga och hantera branschutmaningar innan de dyker upp, vilket hjälper dem att ligga i sin branschs framkant.

CGI kommer att inkludera Googles AI-utbildning i företagets interna utbildningsprogram "CGI Academia". De två företagen kommer också att utveckla testmiljöer för AI med hjälp av Googles Cloud-teknik för att stötta AI-utvecklingen och leveransen av innovativa lösningar.

CGI:s helhetskapacitet inom datavetenskap och maskininlärning kombinerat med verksamhetens djupa branschkunskap och tekniska färdigheter kommer att hjälpa kunder att generera nya insikter, erfarenheter och affärsmodeller drivna av AI. 
CGI PulseAI är ett varumärke som tillhör CGI Inc. och dess relaterade företag.

För mer information om CGI:s AI-expertis och erbjudanden läs mer här.